PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Modernizácia telefónnej ústredne pre Mesto Plzeň: Nasadenie VoIP technológií Atos Unify pre potreby mestských organizácií

Město Plzeň
Moderné VoIP technológie postupne nachádzajú priestor pre svoje uplatnenie aj vo verejnej správe. Výnimkou nie je ani západočeské mesto Plzeň, v ktorom spoločnosť IXPERTA už niekoľko rokov pôsobí pri modernizácii telekomunikačného systému pre potreby stovky organizácií spadajúcich do jeho pôsobnosti.

PÔVODNÝ STAV

Hlasová sieť mesta Plzeň a ďalších organizácií v pôsobnosti mesta bola prevádzkovaná na starších a technologicky nesúrodých telekomunikačných systémoch. To prinášalo prevádzkové komplikácie z dôvodu častej nekompatibility medzi jednotlivými systémami (ústredňami).

Mesto Plzeň sa preto rozhodlo pre modernizáciu telefónneho komunikačného systému. Podľa požiadaviek klienta malo ísť o jeden cloudový telekomunikačný systém, ktorý by ponúkal všetky potrebné funkcie, resp. aplikácie, na jednej technologickej platforme.

Vzhľadom na to, že Mesto Plzeň je poskytovateľom služieb pre viac ako 100 mestských organizácií (ako sú napríklad magistrát, mestské časti, dopravný podnik, školy, divadlá atď.), zásadným kritériom výberu systému bola jeho vysoká spoľahlivosť.

NÁVRH RIEŠENIA: Komunikačný systém Atos Unify

Vzhľadom na požiadavku na vysokú spoľahlivosť zvolila IXPERTA technológiu Atos Unify OpenScape Voice, ktorá predstavuje natívny komunikačný systém Voice over IP. Riešenie patrí do triedy Carrier, a jeho spoľahlivosť tak dosahuje 99,999 %, čo predstavuje menej ako 5,5 minút doby nečinnosti za rok.

Serverové uzly sú navrhnuté tak, aby pri výpadku jedného mohol druhý uzol podporovať 100 % prevádzkovej záťaže. Samotné serverové uzly umožňujú plné zabezpečenie proti výpadku.

Atos

UNIKÁTNE PREDNOSTI TECHNOLÓGIE ATOS UNIFY

Next-gen

Je to next-gen VoIP riešenie plne postavené na otvorených SIP protokoloch.

Redundantný HW

Beží na spoľahlivom a redundantnom hardvéri.

Virtualizácia

Všetky aplikácie sú plne virtualizované.

Zaujímavé čísla

99,999 % spoľahlivosť

Vďaka redundantnej architektúre serverových uzlov zaručuje infraštruktúra až 99,999 % spoľahlivosť a dostupnosť služieb (trieda Carrier).

2 700 liniek

Súčasná kapacita centrálneho hlasového systému: 2 700 liniek.

6 000 liniek

Cieľová kapacita centrálneho hlasového systému: 6 000 liniek.

FÁZY REALIZÁCIE

Spoločnosť IXPERTA projekt realizuje priebežne od roku 2014. Doposiaľ zastrešovala niekoľko na seba nadväzujúcich fáz:

1. Dizajn a cena

Vypracovanie technického návrhu (dizajnu) a finančného rozpočtu

2. Dodanie

Dodanie softvérových a hardvérových položiek riešenia

3. Implementácia

Implementácia a testovanie

4. Podpora

Zaistenie pravidelných upgrade a nákup podpory výrobcu (Unify)

Najväčšou výzvou pri implementácii bolo technicky zladiť postupnú migráciu telefónnych účastníkov pod jeden centrálny systém (OpenScape Voice) s prevádzkou existujúcich systémov (starších ústrední) v rozmedzí niekoľkých rokov.

Rozvoj centrálnej hlasovej služby (virtuálnej ústredne) pokračuje aj naďalej, a to jej postupným rozširovaním na ďalšie organizácie v pôsobnosti Správy informačných technológií. Aktuálna kapacita centrálneho hlasového systému sa bude v ďalších etapách migrácie zvyšovať. Cieľovým stavom je výsledok, kedy bude hlasová služba poskytovaná centrálnou IP technológiou dostupná pre 100% všetkých mestských organizácií.

Spokojnosť klienta s technológiou

Mesto Plzeň oceňuje predovšetkým skutočnosť, že nasadením novej technológie získalo jeden centrálny hlasový systém s jednotnou administráciou a dohľadom, ktorý je plne virtualizovaný v jeho dátových centrách. Zamestnanci klienta sú na systém OpenScape Voice vyškolení a 99 % činností prevádzkujú prostredníctvom vlastných kapacít.

Město Plzeň

Vyjadrenie klienta

„Riešenie IP telefónie od spoločnosti IXPERTA je spoľahlivé a stabilné. Jedna centrálna virtuálna ústredňa zaisťuje prevádzku všetkých našich liniek a umožňuje nám znížiť náklady na servis a správu HW ústrední. Spoločnosť IXPERTA sa vždy snaží rýchlo a odborne nájsť vhodné riešenie našich požiadaviek.“

Ing. Libor Červený
riaditeľ úseku infraštruktúry SITMP

O Meste Plzeň a správe informačných technológií

Západočeské mesto Plzeň je s počtom takmer 170 tis. obyvateľov štvrtým najväčším mestom Českej republiky. V pôsobnosti má viac ako 100 organizácií (magistrát, mestské časti, dopravný podnik, školy, divadlá atď.), ktorým poskytuje rôzne služby vrátane hlasových. Komplexné ICT služby pre mesto a jeho organizácie zabezpečuje Správa informačných technológií mesta Plzeň, ktorá je príspevkovou organizáciou mesta.

O spoločnosti IXPERTA

Spoločnosť IXPERTA pôsobí na trhu informačných a komunikačných technológií už viac ako 30 rokov. Okrem Česka a Slovenska dosahuje špičkové výsledky aj v iných krajinách Európy, Ázii a Severnej Amerike. IXPERTA poskytuje komplexné IT riešenia v oblasti podnikovej komunikácie, infraštruktúry, bezpečnosti a vývoja softvéru šité firmám na mieru. IXPERTA má skúsenosti aj s implementáciou stoviek komunikačných riešení a je certifikovaným dodávateľom hlasových komunikačných technológií od Atos Unify.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Stiahnite si

Stiahnite si prípadovú štúdiu vo formáte PDF