VÝSKUM

Inovačné projekty podporované z grantových prostriedkov.

Radi inovujeme:

Projekty podporené z TA ČR

tacr_logo

Presné určovanie polohy pre autonómnu prevádzku vlakov so zabezpečenou komunikáciou v nových sieťových štandardoch 5G+

FINANČNÁ PODPORA

21 492 769,61 Kč

Cieľom projektu je vyvinúť funkčnú vzorku zariadenia na presnú lokalizáciu železničných koľajových vozidiel v reálnom čase, pričom proces lokalizácie bude čo najviac nezávislý od súčasnej železničnej infraštruktúry. Projekt FW01010187 je spolufinancovaný so štátnou podporou Technologickej agentúry Českej republiky v rámci programu TREND 1, Program na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Výskum a vývoj funkčnej vzorky železničného vozidla s možnosťou zberu údajov a softvéru, simulátora s možnosťou generovania údajov na nácvik detekcie prekážok v simulovaných podmienkach

FINANČNÁ PODPORA

19 350 179,00 Kč

Cieľom projektu je vyvinúť funkčný model železničného vozidla detekujúceho prekážky v jazdnom profile pomocou súboru HW senzorov, sofistikovanej architektúry spracovania údajov a s využitím umelej inteligencie na ich konečnú identifikáciu a následnú interpretáciu vodičovi. Projekt FW01010274 je spolufinancovaný so štátnou podporou Technologickej agentúry Českej republiky v rámci programu TREND 1, Program na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Umelá inteligencia pre dopravné a priemyselné videnie

FINANČNÁ PODPORA

1 062 510,00 Kč

Cieľom projektu je výskum nových metód spracovania videa a obrazu v doprave a priemysle a následné využitie výsledkov tohto výskumu v praktických aplikáciách (vstavaných) systémov a na nich založených dopravných a priemyselných systémov. Projekt TH04010144 je spolufinancovaný so štátnou podporou Technologickej agentúry Českej republiky v rámci programu EPSILON IV, Program podpory aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja.

Radi inovujeme!

Projekty realizované s podporou grantových programov EÚ

Výskum a vývoj aplikácií pre platformu Atlassian s využitím umelej inteligencie

FINANČNÁ PODPORA PRE ETAPU I

1 044 956,41 Kč

Projekt je zameraný na priemyselný výskum a experimentálny vývoj AI Analytics of Communication Quality software with Mindmaps for Jira module. Cieľom projektu je vyvinúť aplikácie v ekosystéme Atlassian, ktoré umožnia rýchlejšiu digitalizáciu procesov a prijatie IT technológií používateľmi. Automatizácia pomocou umelej inteligencie, nové funkcie a maximálna intuitívnosť práce s aplikáciou prinesú používateľom výrazné zvýšenie efektivity ich práce.

Výskum systému na zlepšenie bezpečnosti, informovanosti a efektívnosti železničnej dopravy (TIS)

FINANČNÁ PODPORA

3 907 192.73 Kč

Cieľom projektu je vyvinúť funkčnú vzorku zariadenia na presnú lokalizáciu železničných koľajových vozidiel v reálnom čase, pričom proces lokalizácie bude čo najviac nezávislý od súčasnej železničnej infraštruktúry. Projekt FW01010187 je spolufinancovaný so štátnou podporou Technologickej agentúry Českej republiky v rámci programu TREND 1, Program na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Firemné školenie zamestnancov spoločnosti IXPERTA

V rámci projektu bude vyškolených celkom 52 zamestnancov spoločnosti IXPERTA, s.r.o. Zúčastnení účastníci budú vyškolení v manažérske
alebo mäkké zručnosti, špecializované IT zručnosti, jazykové kurzy a odborné vzdelávanie. Tento projekt je finančne podporovaný z operačného programu Európskej únie pre zamestnanosť.

Vývoj komunikačnej platformy OpenScape

FINANČNÁ PODPORA

5 674 501,- Kč

Cieľom projektu je zásadný technologický rozvoj komunikačnej platformy OpenScape 4000 a súvisiacich softvérových funkcií. Výsledkom by malo byť technologické prepracovanie a funkčné vylepšenie platformy OpenScape 4000, riešenie požiadaviek zákazníkov na nové funkcie a zlepšenie používateľského rozhrania platformy OpenScape 4000. Tento projekt finančne podporuje Európska únia.

Vývoj nových funkcií pre komunikačnú platformu OpenScape

FINANČNÁ PODPORA

6 359 484,- Kč

Cieľom projektov je vyvinúť nové technologické a užívateľské funkcie komunikačného informačného systému OpenScape 4000. Tento projekt je finančne podporovaný Európskou úniou (OPPIK).

Naši kľúčoví partneri

Spoločne sme naladení na vlnu IXPERTA