KONTAKTY

Spýtajte sa na to, čo vás zaujíma, alebo si rovno dohodnite stretnutie.

Korešpondenčná a fakturačná adresa

IXPERTA s.r.o.
Dúbravská cesta 4
841 04 Bratislava
Česká republika

IČ: 27599523
DIČ: CZ27599523
Dátová schránka: kp6z92b

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 117991.

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle

účet č. CZK: 513686001/2700
účet č. EUR: 513686028/2700

Pobočky a kancelárie IXPERTA

Bratislava

Dúbravská cesta 4
190 00 Praha – Libeň

tel.: +420 266 061 111

Brno

Bidláky 837/20
639 00 Brno – Štýřice

tel.: +420 266 061 665

Ostrava

Budova Bílá kasárna
Pohraniční 504/27
703 00 Ostrava – Vítkovice

tel.: +420 266 063 333

Mladá Boleslav

9. května 434/2
293 01 Mladá Boleslav

tel.: +420 266 061 025

Šumperk

Feritová 2945/1
787 01 Šumperk

tel.: +420 266 063 333

Bratislava

IXPERTA s.r.o., organizačná zložka
Dúbravská cesta 4
841 04 Bratislava

tel.: +421 2322 927 11

IČ 48257591
DIČ: 4020380364
IČ DPH: SK4020380364

New York

IXPERTA US Inc.
488 Madison Ave FL 21
NY 10022 New York

EIN: 84-1813305

Skupina IXPERTA

IXPERTA holding s.r.o.

Dúbravská cesta 4
190 00 Praha – Libeň

IČ: 11797444
DIČ: CZ11797444
Datová schránka: mjpe5fj

IXPERTA Solutions s.r.o.

Dúbravská cesta 4
190 00 Praha – Libeň

IČ: 03980642
DIČ: CZ03980642
Dátová schránka: unf2h6a

SentiSquare s.r.o.

Bezručova 146/10
301 00 Plzeň

IČ: 03341356
DIČ: CZ03341356
Dátová schránka: k8mncur

Naši kľúčoví partneri

Spoločne sme naladení na vlnu IXPERTA