VÝVOJ SOFTVÉRU

Vývoj softvéru na mieru, bez kompromisov a načas. Navrhneme, testujeme

a realizujeme menšie vývojové celky aj veľké komplexné projekty.

Sme váš partner pre vývoj softvéru

Poskytované služby

Agilný vývoj a flexibilita sú pevne zakotvené v našej DNA

Outsourcing softvéru, partnerstvá v oblasti vývoja

 • Pre vaše projekty zabezpečíme špecializované vývojárske tímy

 • Dlhodobá spolupráca vám zabezpečí trvalý rozvoj a obojstranný zisk

 • Pokrývame chýbajúce kompetencie a poskytujeme dôležitú spätnú väzbu pre vaše zámery

Individuálny vývoj softvéru na mieru

 • Vytvárame softvér podľa vašich potrieb – bez kompromisov a načas.

 • Navrhujeme a vytvárame aplikácie na základe osvedčených technológií s využitím moderných postupov

 • Sledujeme nové vývojové trendy, aby vaša firma fungovala na plné obrátky

Správa aplikácií (AMS)

 • Postaráme sa o vašu novú aplikáciu od návrhu až po doručenie používateľom.

 • Zabezpečíme dodržiavanie prevádzkových štandardov a noriem, eliminujeme havarijné situácie.

 • Budeme dohliadať na spoluprácu s inými oblasťami, ako je prevádzková infraštruktúra alebo systémová integrácia.

UX, UI, HMI

 • UX, UI, HMI sú srdcom digitálnej éry. Vytvárame zmysluplné a funkčné aplikácie.

 • Na vašej objednávke u nás vždy pracuje tím programátorov a skúsených dizajnérov UX/UI.

 • Nájdeme spôsoby, ako efektívne spojiť inžinierske disciplíny s ľudskými skúsenosťami.

Testovanie

 • Testovanie zabezpečí bezchybné fungovanie vyvinutého softvéru počas celého jeho životného cyklu.

 • V testovacích laboratóriách sa paralelne spúšťajú testovacie programy stoviek aplikácií.

 • V rámci navrhovanej spolupráce preskúmame spoluprácu s inými systémami. Manuálne aj automatizovane.

Spolupracujte s nami

 • Prepájame rôzne IT systémy a vytvárame softvér na mieru.

 • Dokážeme sa postarať o bezpečnosť a infraštruktúru IT, riadenie projektov a podnikovú komunikáciu.

 • Pridajte sa k nám.

Sme pre vás správna voľba

Spájame odbornosť s ľudskosťou – sme empatickí, vytvárame SW s ľudskou tvárou

Partner pre externý vývoj

 • Máte vlastné vývojové centrum a potrebujete doplniť chýbajúce kompetencie spoľahlivým a skúseným partnerom pre externý vývoj produktov.

Digitalizácia a automatizácia procesov

 • Topíte sa v záplave údajov a neprehľadných procesov. Radi by ste vedeli, čo vaši zákazníci chcú, ale nemáte k dispozícii nástroje na zber a vyhodnocovanie údajov.

Vylepšenie aplikácií a systémov

 • Riešite interné problémy s existujúcimi systémami alebo aplikáciami. Zastarané aplikácie potrebujete obliecť do nového šatu.

Vylepšenie firemných procesov

 • Projektové úlohy riešite prostredníctvom e-mailu, zdieľaných priečinkov, programu Excel a na papieri. Chýba vám prehľad a informácie o dianí vo vašej spoločnosti. Chcete mať svoje projekty konečne pod kontrolou.

Vaše systémy navzájom nekomunikujú

 • Izolované systémy si u vás žijú vlastným životom a navzájom spolu príliš nekomunikujú. Vaša firma trpí nedostatočným prepojením rôznych agend.

Plánujete ukončiť podporu produktu

 • Rozhodli ste sa ukončiť vývoj a podporu svojho produktu a hľadáte partnera, ktorý sa oň postará a uvoľní vám ruky pre nové plány a projekty.

Ako vyvíjame softvér

Sme vždy transparentní a otvorení. Pravidelne vás informujeme o výsledkoch našej práce a sprevádzame vás celým procesom vývoja softvéru

1. Analýza systému a konzultácie

Zhromažďovanie požiadaviek

Máme spoločný cieľ. Na začiatku projektu musíme nájsť a stanoviť správny cieľ projektu a definovať jeho prínosy. Bez presného zozbierania vašich požiadaviek to nepôjde. A my pôjdeme do hĺbky.

Počiatočná analýza

Na začiatku popíšeme a poskytneme dokumentáciu existujúcich procesov a používania súčasných informačných systémov, aby sme určili správne smerovanie k cieľom projektu. Odborná analýza vám pomôže prijať informované rozhodnutia o ďalšom vývoji projektu.

Analýza obchodného systému

Používame metódu systémovej analýzy, aby sme našli najlepší spôsob, ako zlepšiť vaše podnikanie. Výsledkom je logický model aplikácie a projekt na návrh prototypov používateľského rozhrania softvéru.

Komplexná analýza infraštruktúry IT

Úspech implementovaného systému výrazne závisí od stavu vašej IT infraštruktúry. Poskytneme vám analýzu a otestujeme vašu existujúcu infraštruktúru, aby sme zabezpečili splnenie vašich cieľov bez negatívneho vplyvu na prevádzku iných systémov.

2. Softvér pre architektúru a dizajn

Aby všetko správne fungovalo, pripravíme návrh architektúry systému. Budeme vedieť, ktoré komponenty, moduly a platformy prinesú zamýšľané výsledky.

Spoločne navrhneme optimálnu architektúru

Návrh architektúry systému zvyčajne vychádza zo systémovej analýzy a je rozšírením pripravených modelov.

Výstupom návrhu systému je fyzický model tried, fyzický dátový model a moduly a systémové komponenty alebo návrh platformy pre informačné systémy.

3. Produktový manažment

Vieme, že kvalitný produktový manažment je predpokladom obchodného úspechu pri vývoji softvéru. Náš tím produktového manažmentu sa teší na váš projekt.

Vytváranie prototypov

Prototyp je vynikajúci nástroj, ktorý nám umožňuje prezentovať vybrané časti systému, ktorý pre vás vyvíjame. Predvedenie prototypu vám umožní získať predstavu o tom, ako budú vyzerať a fungovať kľúčové časti systému.

UX / UI

Na vašej objednávke vždy pracuje tím programátorov a skúsených dizajnérov UX/UI. Len spojením kvalitného kódu, správnej aplikačnej logiky (UX) a príjemného vzhľadu (UI) sa vytvorí funkčná, zmysluplná a esteticky vyvážená aplikácia alebo webová stránka.

Webová analytika

Webová analytika dokáže merať, monitorovať a vyhodnocovať údaje a ich trendy s cieľom pochopiť a optimalizovať webové stránky. Na základe výsledkov našich analýz naši analytici priebežne navrhujú úpravy vašej stránky, aby bola efektívna a spĺňala stanovené ciele.

Marketingová stratégia

Dobrá marketingová stratégia pre softvérový produkt je dôležitou súčasťou cesty k obchodnému úspechu na vysoko konkurenčnom trhu so softvérom. Pripravíme pre vás návrh marketingovej stratégie, od scenárov očakávaní a špecifikácie konkurenčných výhod až po konkrétne marketingové plány.

4. Vývoj softvéru

Spoločne sme našli jediný správny spôsob, ako dielo triumfálne dokončiť. Naši vývojári teraz začínajú variť kávu, spúšťať stroje a mozgy a púšťajú sa do práce.

Zabudované riešenia

Ani si neuvedomujeme, kde všade okolo nás nám vstavané aplikácie a systémy pomáhajú. Spotrebný priemysel, automobilový priemysel, lekárske, obchodné a vojenské systémy ich masovo využívajú na riadenie procesov a komplexných zariadení. Už niekoľko rokov vyvíjame a dodávame vstavané systémy vrátane súvisiaceho hardvéru.

Podniková komunikácia

Vaša firma sa výrazne posunie vpred vďaka moderným komunikačným nástrojom, ktoré prinášajú väčšiu flexibilitu, efektivitu a viac možností spolupráce. Naše softvérové riešenie pre podnikovú komunikáciu poskytuje jednotnú platformu pre hlasové a videokonferencie, webovú spoluprácu, služby kontaktného centra, sieťové produkty a služby.

Integračný projekt

Chcete prepojiť svoje podnikové aplikácie a systémy? Viete prečo. Navrhneme a zabezpečíme bezproblémový tok informácií a nastavíme nástroje na spracovanie komplexných údajov. Integrujeme aj nami dodaný softvér.

Mobilné aplikácie

Vyvíjame mobilné aplikácie pre všetky hlavné platformy. Postaráme sa o vašu novú aplikáciu od návrhu až po doručenie používateľom. Staviame na prepracovanom používateľskom rozhraní, precíznej grafike a silnom technickom know-how.

5. Automatizované a manuálne testovanie

Napísaný softvér musíme testovať samostatne a v spolupráci s inými systémami. V našich testovacích zariadeniach paralelne mučíme stovky aplikácií.

Testovanie kvality výrobkov a systémov

Proces testovania kvality aplikácií a integrácie aplikačných systémov zabezpečuje bezchybné fungovanie vyvinutého softvéru a webových stránok počas celého životného cyklu vrátane ich spolupráce s ostatnými systémami v rámci navrhnutej spolupráce. V našich testovacích laboratóriách prebiehajú testovacie programy pre stovky aplikácií súčasne.

Manuálne testovanie

Pred odovzdaním aplikácie do rutinnej prevádzky softvér dôkladne otestujeme aj manuálnym testovaním. Jednou z hlavných výhod manuálnych testov je testovanie kvality používateľského rozhrania aplikácie. Naši skúsení testeri kontrolujú kvalitu dodaných produktov podľa komplexných testovacích scenárov.

Automatizované testy

Automatizované testy pomocou špecializovaných nástrojov účinne kontrolujú kvalitu opakujúcich sa úloh. Automatizované testy vykonávame pomocou moderných metodík testovania jednotiek s využitím testovacích rámcov.

6. Udržateľnosť a starostlivosť o produkty

Ešte sme neskončili s odovzdávaním softvéru. O kvalitu života vašej aplikácie sa postaráme s maximálnou starostlivosťou, vrátane dodávky vhodného SW a HW infraštruktúry.

Podpora používateľov – horúca linka

Už mnoho rokov prevádzkujeme vlastné viacjazyčné asistenčné pracovisko s nepretržitou prevádzkou. Žiadosti prijímame a zaznamenávame prostredníctvom dohodnutých komunikačných kanálov, od bežných „ľudských“ až po automatizované správy a žiadosti priamo z monitorovaných systémov.

Podpora aplikácie

Bezproblémovú prevádzku dodaného riešenia zabezpečujeme prostredníctvom systému aplikačnej podpory. Zabezpečujeme optimalizáciu výkonu aplikácie a poskytujeme ďalšie potrebné zásahy do aplikácie alebo jej fungovania. Vzdialené monitorovanie a ovládanie nám umožňuje zabezpečiť flexibilnú prevádzku vašich systémov.

Systémová podpora

Na spustenie aplikácií potrebujete dostatok systémových prostriedkov. Ak sa chcete zbaviť starostí, môžeme vám poskytnúť hardvérové prostriedky (produkčné servery, záložné servery a infraštruktúru) aj softvérové platformy na úrovni operačných systémov a ďalších systémových služieb alebo bezpečnostných záplat vrátane vzdialenej podpory.

Správa požiadaviek

Prevádzkové požiadavky dodávaného riešenia spravujeme centrálne bez ohľadu na ich komunikačné kanály. Konsolidované informácie na jednom mieste pomáhajú udržiavať hladký chod aplikácií vďaka transparentnej správe bez strát.

Outsourcing

Zbavte sa zbytočných starostí a zverte nám dohľad nad svojimi aplikáciami a službami. Poskytneme vám outsourcing aplikácií, služieb a infraštruktúry. Poskytujeme všetko potrebné na spustenie a prevádzku systémov so zaručenými aktualizáciami.

Serverhousing

Poskytujeme vám aj profesionálne serverové prostredie pre internetové a extranetové služby. Naše najmodernejšie dátové centrum s chrbticovou sieťou spĺňa náročné štandardy housingových služieb Už nemusíte investovať do svojich serverov.

Cloud computing

Vyvíjame pre vás aj cloudové aplikácie, a preto je samozrejmé, že poskytujeme aj platformy na ich prevádzku. Naše služby Cloud Computing znížia vaše počiatočné investície do nasadenia riešenia, odstránia údržbu systému, eliminujú požiadavky na stabilitu, škálovateľnosť a mnohé ďalšie nákladné procesy.

Hardvér

Naše služby pre vás sú komplexné, a preto sme pripravení dodať vám naše aplikácie vrátane hardvéru potrebného na prevádzku celého riešenia. Pokiaľ ide o kvalitu a spoľahlivosť, spoliehame sa na výrobky od renomovaných partnerov s osvedčenou históriou a vynikajúcou servisnou podporou.

Vlastné produkty

Staviame na sľubných inováciách – posúvame vaše podnikanie na vyššiu úroveň

XEVOQ

Rezervácia konferenčných miestností a zdieľaných zdrojov nebola nikdy jednoduchšia.

Rýchlo a jednoducho v kalendári Exchange alebo Google. Vrátane riešení pre informačné kiosky.

industrial.vision

Komplexné riešenia pre automatizáciu a optimalizáciu výroby.

Plne integrovateľný s inými systémami. Ponúka jednotné rozhranie na kontrolu a riadenie výroby.

Nástroje AI

Analýza, triedenie a automatizované spracovanie žiadostí.

Nástroje AI vás posunú k väčšej spokojnosti zákazníkov a efektívnosti procesov.

ELTRIS

Inteligentná pomoc pre rušňovodičov, operátorov a prevádzkovateľov železničnej dopravy.

Aplikácia poskytuje dôležité prevádzkové údaje pre aktuálny úsek trate, ktorým vlak práve prechádza.

Zákazníci nám dôverujú

Ste neoddeliteľnou súčasťou nášho vývojového tímu, pretože naším cieľom je uspieť spoločne

IXPERTA je dôležitý partner spoločnosti Atos Unify v oblasti výskumu a vývoja

Vyvíjame a udržiavame produkty pre riešenia jednotnej komunikácie a spolupráce v reálnom čase a skúsenosti a znalosti spoločnosti IXPERTA sú pre nás mimoriadne cenné. Počas niekoľkoročnej spolupráce sme ocenili najmä špičkovú úroveň vývoja a testovania softvéru, samostatnosť tímov a motiváciu a zameranie na kvalitné a včasné dodávky. Vždy sú ochotní poskytnúť alternatívne návrhy a nápady a ich poznatky nám pomáhajú dosiahnuť ciele nášho procesu softvérového inžinierstva.

Luiz Domingos, Senior Vicepresident, CTO, Atos

Môžeme sa spoľahnúť na vývojový tím IXPERTY

S IXPERTOU už niekoľko rokov vyvíjame softvér pre elektrónové mikroskopy. Pomáha nám vyplniť medzeru v odborných vývojových kompetenciách, ktoré sami nemáme. IXPERTA je kľúčovým partnerom pri zabezpečovaní vysokej spokojnosti zákazníkov – vieme, že vždy dostaneme 100 % kvalitu a funkčnosť.

Ing. Filip Matuška, R&D SW Director, Materials and Structural Analysis Division, Thermo Fisher Scientific

V spoločnosti KIWI už žiadny projekt nepristane mimo pristávacej dráhy

Vďaka spoločnosti IXPERTA a jej riešeniu Atlassian máme dokonalý prehľad o všetkých projektoch na jednom mieste, vidíme, čo nás brzdí, a hneď vieme o potenciálnych hrozbách, takže ich môžeme včas riešiť.

Kamil Jagodzinski, Chief Customer Officer, KIWI.com

Ušetrili sme veľa času a ľuďom je tu lepšie

Pred nasadením systému rezervácie konferenčných miestností XEVOQ som bol skeptický, že nám naozaj pomôže. Zistili sme však, že nám to v priemere ušetrí viac ako 2 hodiny denne v každej miestnosti. 30 hodín uvoľneného času mesačne nám ušetrí peniaze na nákup 3 konferenčných miestností, ktoré môžeme investovať do rozvoja podnikania.

Igor Dobřický, Head of IT Shared Service Center, Dixons Carphone CoE

Technológie, s ktorými pracujeme

Vyvíjame aplikácie pre všetky mobilné platformy. Môžeme ich vyladiť na používanie v bežných počítačoch, tabletoch, mobilných telefónoch a špecializovaných technologických zariadeniach.

Referencie

Dôverujú nám firmy na celom svete

Kontakt

Nehráme hry – vyvíjame a predávame len to, čomu dokonale rozumieme.

Navštívte nás

Bratislava

Dúbravská cesta 4
841 04 Bratislava

Brno

Bidláky 837/20
639 00 Brno – Štýřice

Zavolajte nám

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje, zavoláme vám.

Informácie odoslané prostredníctvom kontaktného formulára spracúvame v oprávnenom záujme, pozri informácie o ochrane osobných údajov.

Zavoláme si

Zavolajte nám na +420 266 063 333 alebo zanechajte svoje telefónne číslo a my vám zavoláme.

Napíšte nám

Prípadové štúdie

Kontaktujte nás

Odpovíme Vám co nejdříve.

Informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme v oprávněném zájmu, viz informace o ochraně osobních údajů.