PŘÍPADOVÁ STUDIE

Modernizace telefonní ústředny pro Město Plzeň (Správu informačních technologií): Nasazení IP telefonie Unify pro potřeby městských organizací

Město Plzeň
Moderní VoIP technologie postupně nacházejí prostor pro své uplatnění i ve veřejné správě. Výjimkou není ani západočeské město Plzeň a jeho organizace Správa informačních technologií města Plzně, pro kterou je společnost IXPERTA již řadu let odborným partnerem projektu IP telefonie určené pro potřeby organizací spadajících do její působnosti.

PŮVODNÍ STAV

Hlasová síť města Plzně a dalších organizací v jeho působnosti, byla provozována na starších a technologicky různých telekomunikačních systémech. To přinášelo provozní komplikace z důvodu časté nekompatibility mezi jednotlivými systémy (ústřednami) i zvýšené náklady na jejich servis.

Město Plzeň zastoupené Správou informačních technologií se rozhodlo pro zásadní technologickou modernizaci hlasového komunikačního systému. Základním požadavkem byl centrální telekomunikační systém, který by nabízel všechny potřebné funkce, resp. aplikace, na jedné virtualizované technologické platformě.

Vzhledem k tomu, že Správa informačních technologií je poskytovatelem IT služeb pro řadu městských organizací (jako jsou například Magistrát, městské části, dopravní podnik, školy, divadla atd.), byla zásadním požadavkem vysoká spolehlivost/dostupnost.

NÁVRH ŘEŠENÍ: Komunikační systém Atos Unify

Vzhledem k požadavku na vysokou spolehlivost zvolila IXPERTA technologii Unify OpenScape Voice, která představuje nativní komunikační systém Voice over IP. Řešení patří do třídy Carrier, a jeho spolehlivost tak dosahuje 99,999%, což představuje méně než 5,5 minut doby nečinnosti za rok.

Serverové uzly jsou navrženy tak, aby při výpadku jednoho, mohl druhý uzel podporovat 100% provozní zátěže a to bez ztráty právě probíhajících hovorů. Samotné serverové uzly tedy umožňují plné zabezpečení proti výpadku.

UNIKÁTNÍ PŘEDNOSTI TECHNOLOGIE ATOS UNIFY

Next-gen

Je to next-gen VoIP řešení plně postavené na otevřených SIP protokolech.

Redundantní HW

Provoz běží na plně redundantním hardwaru.

Virtualizace

Všechny aplikace jsou plně virtualizovány.

Zajímavá čísla

99,999 % spolehlivost

Infrastruktura garantuje díky redundantní architektuře serverových uzlů až 99,999 % spolehlivost a dostupnost služby (třída Carrier).

2 700 linek

Aktuální kapacita centrálního hlasového systému: 2 700 linek.

6 000 linek

Cílová kapacita centrálního hlasového systému: 6 000 linek.

FÁZE REALIZACE

Společnost IXPERTA projekt realizuje průběžně od roku 2014 a zajišťuje:

1. Design a cena

Vypracování technického návrhu (designu) a finančního rozpočtu

2. Dodávka

Dodání technologie (SW licence)

3. Implementace

Implementace řešení včetně testování

4. Podpora

Zajištění pravidelných upgrade a nákup podpory výrobce (Unify)

Největší výzvou při implementaci bylo technicky sladit postupnou migraci telefonních účastníků pod jeden centrální systém (OpenScape Voice) s provozem stávajících systémů (starších ústředen) v rozmezí několika let.

Rozvoj centrální hlasové služby (virtuální ústředny) pokračuje i nadále, a to jejím postupným rozšiřováním na další organizace v působnosti Správy informačních technologií. Aktuální kapacita centrálního hlasového systému se bude v dalších etapách migrace navyšovat. Cílovým stavem je výsledek, kdy bude hlasová služba poskytovaná centrální IP technologií dostupná pro 100% všech městských organizací.

Spokojenost klienta s technologií

Správa informačních technologií oceňuje především jeden centrální hlasový systém s jednotnou administrací a dohledem, který je plně virtualizován v jejích datových centrech. Zaměstnanci Správy informačních technologií jsou na systém OpenScape Voice vyškoleni a většinu činností zajišťují vlastními kapacitami.

Město Plzeň

Vyjádření klienta

„Řešení IP telefonie od společnosti IXPERTA je spolehlivé a stabilní. Jedna centrální virtuální ústředna zajišťuje provoz všech našich linek a umožňuje nám snížit náklady na servis a správu HW ústředen. Společnost IXPERTA se vždy snaží rychle a odborně najít vhodné řešení našich požadavků.“

Ing. Libor Červený
ředitel úseku infrastruktury SITMP

O Městě Plzeň a Správě informačních technologií

Západočeské město Plzeň je s počtem téměř 170 tis. obyvatel čtvrtým největším městem České republiky. V jeho působnosti má Správa informačních technologií města Plzně na starosti více než 100 organizací (magistrát, městské části, městské organizace, školy, divadlo atd.), kterým poskytuje IT služby včetně hlasových.

O společnosti IXPERTA

Společnost IXPERTA působí na trhu informačních a komunikačních technologií přes 30 let. Kromě Česka a Slovenska dosahuje výborných výsledků i v jiných zemích Evropy, Asii a Severní Americe. IXPERTA poskytuje komplexní IT řešení v oblasti podnikové komunikace, IT infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a vývoje software na míru zákazníkům. IXPERTA má zkušenosti i s implementací stovek komunikačních řešení a je certifikovaným dodavatelem hlasových komunikačních technologií od Atos Unify.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Ke stažení

Stáhněte si případovou studii ve formátu PDF