Systémové politiky IXPERTA

Politika systému managementu kvality a environmentu (QEMS), politika bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti (ISMS) a politika systému managementu služeb (SMS).

Politika systému managementu kvality a environmentu (QEMS)

IXPERTA s.r.o. je předním poskytovatelem komplexních řešení v oblasti firemní komunikace, zahrnujících hlasové služby, síťovou infrastrukturu i zabezpečení. Řešení založená na otevřených standardních architekturách propojují komunikační systémy s obchodními aplikacemi k zajištění maximálně efektivní spolupráce v rámci firmy.

Koncepce otevřené komunikace umožňuje zvyšovat produktivitu a snižovat náklady prostřednictvím řešení, jež se snadno instalují v existujících IT prostředích a přispívají k racionalizaci pracovních procesů. Na principu otevřené komunikace je založena i zákaznická cesta OpenPath zaměřená na minimalizaci rizik a efektivní implementaci sjednocené komunikace. IXPERTA s.r.o. je nástupcem Unify, který je součástí skupiny ATOS.

Naše řešení

Jako jeden z předních dodavatelů řešení otevřené komunikace společnost spolupracuje také se světovými strategickými partnery a aliancemi, jejichž cílem je společně nabídnout zákazníkům nejlepší možná řešení a služby.

Naším heslem je „Communication for the open minded“

Vize otevřené komunikace pro firemní zákazníky společnosti IXPERTA nazýváme LifeWorks – jedná se o přístup zaměřený na člověka jako jednotlivce a na firmu jako celek, sjednocující různé formy a způsoby komunikace založené na řešeních a službách postavených na základě otevřených standardů.

Společnost IXPERTA nabízí podpůrné a servisní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně monitoringu konvergovaných hlasových a datových sítí, služby helpdesku či servisních služeb pro koncové uživatele. Nabízí také ucelenou řadu profesionálních služeb, které zákazníkům dávají možnost plně využívat otevřené komunikace. Vzhledem k aplikaci strategie otevřené komunikace jsou všechny komponenty servisního portfolia  nezávislé na výrobci.

Naše sofistikovaná řešení integrujeme do existujících systémů bez výrazných zásahů a změn do stávající infrastruktury. Prostřednictvím řešení otevřené komunikace umíme zvýšit výkonnost celé firmy zlepšením firemní komunikace a zrychlením jednotlivých firemních procesů, což má za následek optimalizaci celkového systému práce. Nezáleží na tom, kde se zaměstnanci nacházejí a ani jaké komunikační zařízení právě používají.

Naše produkty nabízejí vertikální i horizontální otevřená řešení, která jsou určena pro různé obory podnikání i firmy všech velikostí.

Naši partneři

Partnerská síť společnosti, vybudovaná dlouhodobou spoluprací s firmami z telekomunikačního a ICT segmentu trhu, tvoří plnohodnotný prodejní kanál prodeje našich produktů a služeb. Díky důslednému regionálnímu rozdělení působnosti autorizovaných partnerů si každý zákazník může být jist kvalitními službami a individuální lokální péčí jak po stránce servisní, tak i obchodní.

Na obchodně-servisní partnery jsou kladeny vysoké nároky v oblastech, jako jsou například obchodní certifikace a kapacity, poskytované servisní služby, certifikace techniků a marketingové aktivity partnera. Partneři, kteří splní podmínky auditu, mohou používat logo IXPERTA Partner.

Náš tým

Více než stovka zaměstnanců IXPERTA v České republice je připravena splnit náročné požadavky zákazníků, a to na úrovni, která se od ICT společnosti očekává. Vedle obchodního a servisního týmu disponujeme vlastním projekčním oddělením pro kompletní návrh a zpracování projektů. Zaměstnanci na technických a obchodních postech pravidelně procházejí dlouhodobou sérií školení v oblasti informačních technologií a udržují tak vlastní odbornost na úrovni odpovídající současnému vývoji oboru.

Díky velkému počtu vlastních odborníků a specialistů můžeme pro každou zakázku zvlášť nominovat optimální projektový tým a garantovat tak optimální průběh zakázek a maximální péči zákazníkům. Mezi naše lokální výhody patří i vlastní vývojové pracoviště pro testování nabízených technologií.

Naše Green IT

V podnikové kultuře a celosvětové obchodní praxi společnosti je rovněž hluboce zakořeněna odpovědnost vůči životnímu prostředí. Nástroje sjednocené komunikace, jako např. bezpečný instant messaging, telekonference, videokonference a spolupráce prostřednictvím internetu,
zefektivňují komunikaci, která umožňuje pracovníkům překonat překážky času a vzdálenosti neodmyslitelné v globálním světě.

Společnost dále poskytuje se svým flexibilním portfoliem řešení sjednocené komunikace zákazníkům širokou paletu možností práce z domova. Těmito kroky společnost výrazně omezuje spotřebu pohonných hmot a produkci oxidu uhličitého, které by tito pracovníci vyprodukovali při služebních cestách po celém světě či také v rámci dojíždění do zaměstnání. Firmy a organizace zaměřené na ekologické aspekty práce z domova zaznamenají díky řešením společnosti významné úspory. Práce z domova je nejjednodušší a nejlepší ekologickou iniciativou, jakou může firma prosazovat.

Na základě filozofie naší společnosti a vysokým požadavkům našich zákazníků na kvalitu víme, že kvalita našich služeb a poznání vlastního odpovědného přístupu k minimalizaci dopadů činností firmy na životní prostředí a jejich předcházení je základním předpokladem pro konkurenceschopnost a úspěch naší společnosti.

Politika bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti

 • Společnost IXPERTA s.r.o. si uvědomuje nezbytnost ochrany informací, se kterými přicházejí do styku zaměstnanci společnosti.
 • Pravidla informační bezpečnosti (IB) a kybernetické bezpečnosti platí pro každého zaměstnance společnosti IXPERTA s.r.o. a jsou závazná pro jakoukoli manipulaci s firemními a projektovými informacemi (v jakémkoli formátu).
 • Za IB a KB odpovídá vedení firmy – pro vlastní realizaci a zajištění jmenuje společnost bezpečnostní tým v čele s manažerem kybernetické a informační bezpečnosti a pracovníka pověřeného za systém ISMS jako koordinátora a hlavního partnera zaměstnanců v odborných otázkách souvisejících s IB (pomoc při aplikaci směrnic a pravidel, kontroly, …).
 • Pro dosažení požadované úrovně bezpečnosti společnost definovala přesná a závazná pravidla a postupy pro zajištění ochrany informací, dat, software a know-how. Aplikovaná technická opatření, doprovází implementace organizačních opatření a pracovních postupů.
 • Ve společnosti jsou identifikovány úrovně nastavení zabezpečení informací z globálního i lokálního pohledu.  Společným jmenovatelem obou je správné pojetí problematiky a všech vlivů, které mohou způsobit ztrátu nebo poškození dat, případně jejich zneužití.
 • Systém Informační bezpečnosti je budován tak, že zajišťuje dostupnost, integritu a důvěrnost informací.
 • Společnost IXPERTA s.r.o. má definována opatření v oblasti administrativní, personální, fyzické a systémové (oblast IT/ICT).
 • Zaměstnanci společnosti jsou povinni se chovat a jednat v souladu s těmito opatřeními.
 • Společnost IXPERTA s.r.o. se zavazuje, že má zavedena pravidla IB v souladu s platnou legislativou.

Politika systému managementu služeb (SMS)

Jako jeden z předních dodavatelů řešení sjednocené komunikace nabízí společnost zákazníkům nejlepší možná řešení a služby.

Společnost IXPERTA s.r.o. se zavazuje v rámci politiky SMS k:

 • poskytování hodnot zákazníkům v podobě služeb, v souladu s požadavky, v definované kvalitě, ve stanovené době s cílem zajištění maximální spokojenosti zákazníka,
 • poskytování služeb ve shodě se smluvními požadavky zákazníků z hlediska plnění definovaných SLA (Service Level Agreement) i ochrany informací,
 • aktivnímu přístupu při řešení provozních událostí a nových potřeb zákazníků,
 • udržování a zlepšování povědomí a odborné způsobilosti všech zaměstnanců participujících na poskytování služeb,
 • k neustálému zlepšování poskytovaných služeb.

Naši klíčoví partneři

Společně jsme naladěni na vlnu IXPERTA