Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů – u nás jste v bezpečí

1. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, zákazníkům společnosti IXPERTA s.r.o, se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 – Libeň, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 117991 (dále jen „Správce“) a všem kteří mají s námi smluvní vztah, přehledné a srozumitelní informace především o:

 • jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům
 • jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a jak zajišťujeme jejich ochranu
 • komu osobní údaje svých klientů předáváme,
 • jaká jsou vaše práva ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným námi
Pokud zde nenajdete odpovědi na Vaše otázky, které se týkají Vašich osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, napište nám e-mail na osobniudaje@ixperta.com nebo nám zavolejte na +420 266 063 333.

2. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v obchodním styku

V rámci obchodního styku a realizace obchodních zakázek zpracováváme pro přípravu a plnění smlouvy s Vámi (jste-li obchodním partnerem přímo Vy – fyzická osoba), resp. na základě oprávněného zájmu našeho a našich obchodních partnerů (jste-li kontaktní osobou našeho obchodního partnera) a z části i na základě našich zákonných povinností Vaše osobní údaje zejména při těchto činnostech:

 • použití osobních údajů v rámci realizace zakázek a obchodního styku
 • vzájemné informování o bankovním spojení a identifikačních údajích
 • aktivity plynoucí ze smluvních vztahů například fakturace, uskutečňování bankovních převodů a další plnění smluvních povinností plynoucích ze smluvního vztahu
 • uchovávání a archivování údajů dle zákonných požadavků

V rámci obchodního styku zpracováváme Vaše identifikační údaje (např. jméno, příjmení, tituly, název zaměstnavatele a pracovní pozici, DIČ u podnikajících fyzických osob), kontaktní údaje (např., adresy, telefonní, emailové a jiné spojení), údaje o společnosti a pracovním zařazení (např. společnost zaměstnavatele, pracovní pozice, oddělení, rozhodovací pravomoc), záznamy o Vaší komunikaci s námi (odeslané a přijaté emaily, časy telefonních hovorů, webkolaborace, příp. presence, doručená a odeslaná pošta).

Údaje uchováváme po dobu 5 let od jejich posledního využití, v případě účetních a daňových dokladů potom po dobu zákonem stanovených lhůt archivace.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Na základě našich oprávněných zájmů na ochranu našeho majetku, našich právních nároků a na neustálé hodnocení a zlepšování poskytovaných služeb zpracováváme Vaše osobní údaje pro:

 • Záznam z kamerového systému (pokud nás navštívíte v našich kancelářích)

Obrazové záznamy bez zvuku uchováváme po dobu 7 dnů od jejich pořízení. Déle pouze v případě zachycení konkrétního přečinu jako důkazní materiál do doby jeho vyšetření příslušnými orgány.

 • Nahrávání telefonních hovorů (pokud nám zavoláte na náš helpdesk / dispečink)

Hlasové záznamy uchováváme po dobu 6 měsíců od jejich pořízení. Déle pouze v případě vzniku konkrétního sporu do doby jeho vyřešení.

Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Zpracování osobních údajů, které pro společnost IXPERTA s.r.o. nevyplývá z právních předpisů a ani není v jejím oprávněném zájmu, může být prováděno jen s Vašim souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na Vašem rozhodnutí. Jedná se o zpracování pro tyto účely:

 • zasílání pozvánek na řadu IT seminářů, školení a workshopů
 • zasílání pozvánek na večery věnované našim zákazníkům
 • poděkování milou pozorností či symbolickým dárkem

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené marketingové účely můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je možné například prostřednictvím e-mailu na osobniudaje@ixperta.com nebo dopisu na adresu společnosti Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9. Odvolání souhlasu se nevztahuje na Vaše údaje zpracovávané na základě jiných právních základů uvedených výše.

Automaticky zpracovávané osobní údaje vč. používání cookies

Při každé návštěvě našich webových stránek můžeme na základě našeho oprávněného zájmu na neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb o Vás shromažďovat určité informace, např. IP adresu, datum a čas přístupu na webovou stránku, operační systém vašeho počítače, nastavení vašeho jazyka nebo informace o vašem internetovém prohlížeči. Také můžeme zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, například jaké odkazy na našich webových stránkách navštěvujete. Pokud přistupujete na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného, můžeme zpracovávat informace o těchto zařízeních (data o vašem mobilním telefonu, apod.) Tyto informace jsou anonymizované, a proto je nedokážeme přiřadit konkrétní osobě. Pokud máte ve svém internetovém prohlížeči povoleno ukládání cookies, považujeme to za Váš souhlas s jejich používáním. Také s cookies pracujeme pouze v anonymizované podobě. Nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, apod.) Používáme dva druhy cookies: funkční a analytické a také jejich obdoby, např. otisk zařízení. Funkční cookies používáme k tomu, abyste z prohlížení našich stránek měli optimální zážitek. Analytické cookies jsou shromažďovány skripty analytických společností (vč. Google Inc.), které následně tato data anonymizují. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje. Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na webových stránkách třetí strany. Platnost uložených cookies je nejvýše 24 měsíců. Svůj souhlas s používáním cookies na našich stránkách můžete trvale odvolat jejich vymazáním a zakázáním jejich ukládání v nastavení Vašeho prohlížeče. V běžných internetových prohlížečích (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se můžete vyhnout ukládání údajů o navštívených webech také zapnutím funkce anonymního prohlížení. Pro kontrolu nad tím, jaké Vaše analytické cookies zpracováváme, použijte aplikaci od společnosti Google (lze spustit pouze z počítače).

3. Způsob zpracování

Vaše osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracovávání Vašich osobních údajů provádíme manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají stálé a přísné fyzické, technické i procedurální kontrole. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

4. Zpřístupnění

Vaše údaje můžeme předat společnostem (poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, dceřiným firmám, a to i těm, které v současné době ještě nevyužíváme), které nám pomáhají s našimi činnostmi, např. s komunikací s Vámi. Pokud využíváme společnosti mimo EHP (evropský hospodářský prostor), tak vždy pouze v zemích poskytujících odpovídající ochranu Vašich osobních údajů, nebo na základě odpovídajících záruk.

5. Vaše práva

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaze těchto osobních údajů,
 • v případě zpracování na základě Vašeho souhlasu vzít svůj souhlas kdykoliv zpět,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Tato svá práva můžete uplatnit u Správce – společnosti IXPERTA s.r.o., například zasláním e-mailu na osobniudaje@ixperta.com nebo dopisu na adresu společnosti Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9.

Vždy Vás bez zbytečného odkladu informujeme o vyřízení Vaší žádosti.

V Praze dne 24. 5. 2018.

Naši klíčoví partneři

Společně jsme naladěni na vlnu IXPERTA