VÝZKUM

Inovační projekty podpořené z dotačních prostředků.

Rádi inovujeme:

Projekty podpořené z prostředků TA ČR

TAČR
Program TREND

Přesné určování polohy pro autonomní provoz vlaku se zabezpečenou komunikací na nových standardech sítí 5G+

FINANČNÍ PODPORA

21 492 769,61 Kč

Cílem projektu je vyvinout funkční vzorek zařízení pro přesnou lokalizaci železničních kolejových vozidel v reálném čase, u které bude proces lokalizace maximálně nezávislý na současné železniční infrastruktuře. Projekt FW01010187 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND 1, Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Program TREND

Výzkum a vývoj funkčního vzorku železničního vozidla se schopností sběru dat a softwaru, simulátoru se schopností generování dat pro trénování detekce překážek v simulovaných podmínkách

FINANČNÍ PODPORA

19 350 179,00 Kč

Cílem projektu je vyvinout funkční vzorek drážního vozidla detekující překážky v jízdním profilu s použitím soustavy HW čidel, sofistikovanou architekturou zpracování dat a s pomocí umělé inteligence pro jejich finální identifikaci a navazující interpretaci strojvedoucímu. Projekt FW01010274 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND 1, Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Program Epsilon

Umělá inteligence pro dopravní a průmyslové vidění

FINANČNÍ PODPORA

1 062 510,00 Kč

Cílem projektu je zkoumat nové metody zpracování videa, obrazu v dopravě, průmyslu a následné využití výsledků tohoto výzkumu v praktických aplikacích (embedded) systémech a dopravních, průmyslových systémech na nich založených. Projekt TH04010144 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON IV, Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Rádi inovujeme!

Projekty realizované s podporou z dotačních programů EU

Výzkum a vývoj aplikací pro platformu Atlassian s využitím umělé inteligence

FINANČNÍ PODPORA ZA I. ETAPU

1 044 956,41 Kč

Projekt je zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj softwaru AI Analytics of Communication Quality s modulem Mindmaps for Jira. Cílem projektu je vývoj aplikací v ekosystému Atlassian, které budou umožňovat rychlejší digitalizaci procesů a adopci uživatelů v IT technologiích. Automatizace dodaná umělou inteligencí, nové funkce a maximální intuitivnost práce s aplikací přinesou jejich uživatelům výrazné zvýšení efektivity jejich práce.

Výzkum sýstému pro zvýšení bezpečnosti, informovanosti a efektivity drážní dopravy (TIS)

FINANČNÍ PODPORA

3 907  192.73 Kč

Cílem projektu je vyvinout funkční vzorek zařízení pro přesnou lokalizaci železničních kolejových vozidel v reálném čase, u které bude proces lokalizace maximálně nezávislý na současné železniční infrastruktuře. Projekt FW01010187 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND 1, Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti IXPERTA

V rámci projektu bude proškoleno celkem 52 zaměstnanců společnosti IXPERTA, s.r.o.. Zapojení účastníci se budou vzdělávat v manažerských
nebo měkkých dovednostech, specializovaných IT dovednostech, jazykových kurzech a odborných školeních. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie, operační program zaměstnanost.

Vývoj komunikační platformy OpenScape

FINANČNÍ PODPORA

5 674 501,- Kč

Cílem projektu je zásadní technologický rozvoj komunikační platformy OpenScape 4000 a souvisejících obslužných SW funkcionalit. Výsledkem by mělo být technologické přebudování a funkční vylepšení platformy OpenScape 4000, řešení zákaznických požadavků na nové funkcionality a vylepšování uživatelského rozhrání platformy OpenScape 4000. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Vývoj nových funkčností pro komunikační platformu OpenScape

FINANČNÍ PODPORA

6 359 484,- Kč

Cílem projektů je vývoj nových technologických a uživatelských funkčností komunikačního informačního systému OpenScape 4000. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).

Naši klíčoví partneři

Společně jsme naladěni na vlnu IXPERTA