PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Spoľahlivé dátové riešenia v zdravotníctve: Moderné úložisko dát v Nemocnici sv. Michala

Nemocnica sv. Michala
Množstvo dát v zdravotníctve rastie rýchlejšie ako v ktoromkoľvek inom odvetví. Podľa štatistík dokáže jeden pacient vygenerovať v priemere až 80 MB dát ročne. Preto je aj v tomto odvetví mimoriadne dôležité využívať spoľahlivé dátové riešenia a dostatočne kvalitnú infraštruktúru, ktoré umožňujú rýchly a bezproblémový prístup k dátam a včasné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

PÔVODNÝ STAV

Hoci riešenie dátového centra a súvisiacej technickej infraštruktúry v Univerzitnej nemocnici – Nemocnici svätého Michala (ďalej len nemocnica) patrili pri svojom prvotnom nasadení medzi dostatočné, postupne dochádzalo k ich technickému zastaraniu. Zariadenia sa dostávali na koniec svojej životnosti, bez možnosti predĺženia podpory zo strany ich poskytovateľov.

Infraštruktúra si vyžadovala modernejší prístup v podobe oddelenia súborových dát od virtualizačných blokových dát a ich ukladanie v modernom úložisku určenom pre tento typ dát. Preto vznikla potreba nasadiť nové technologické riešenie, ktoré by spĺňalo vysoké kritériá na dostupnosť pacientskych dát a rýchlosť obnovy záloh v prípade výpadku.

NÁVRH RIEŠENIA

Spoločnosť IXPERTA realizovala v Nemocnici dva projekty, ktoré sa navzájom prelínali a dopĺňali:

  1. Obmena úložiska pre súborové dáta a úložiska pre virtualizáciu
  2. Náhrada virtualizačných serverov a zálohovacích komponentov

Dátové riešenie kombinuje servery HPE Apollo 4200 Gen 10 Plus, ktoré sú ideálnym riešením pre správu dát v zdravotníckom prostredí a softvérového dátového úložiska Qumulo.

Projekty si vyžadovali prispôsobenie existujúcej sieťovej infraštruktúry nemocnice a generačnú výmenu virtualizačných serverov, integráciu so zálohovacím systémom Veeam a zákaznícku integráciu do zdroja identít dát (active directory). Medzi najväčšie technologické výzvy patrilo riešenie zálohovacích úloh jednotlivých virtuálnych serverov a ich odladenie pre prípad výpadkov a rýchlej a efektívnej obnovy dát.

Pre potreby modernizácie dátového úložiska navrhla IXPERTA využiť scale-out úložisko Qumulo pre neštruktúrované dáta. Toto riešenie je ideálne pre nemocnice a podobné organizácie, ktoré potrebujú ukladať veľké objemy dát vo forme súborov alebo objektov. Ide o on-premise riešenie, ktoré však poskytuje reporting a dohľad v cloude prostredníctvom portálu Qumulo Nexus.

Kompletné riešenie bolo nasadené v roku 2023, implementácia riešenia vrátane migrácie z existujúcich riešení v trvaní 4 mesiacov prebehla bez problémov a bez akéhokoľvek obmedzenia prevádzky nemocnice.

Qumulo

UNIKÁTNE PREDNOSTI TECHNOLÓGIE

Rýchle a výkonné úložisko pre dáta záloh

Nemocnica využíva úložisko Qumulo ako súborové úložisko pre zdieľané dáta medzi používateľmi a medzi oddeleniami, a tiež pre súborové zálohy. Načítanie snímkov trvá milisekundy, vďaka tomu majú lekári okamžite dôležité dáta o pacientovi. Vzhľadom na použité on-premise riešenie je obnova dát rýchla a nenarušuje chod nemocnice a systémov.

Ideálne pre použitie v zdravotníctve

Úložisko Qumulo je ideálne pre zber dát zo všetkých oddelení, snímkov z prístrojov a pod. Dáta sa komprimujú už pri svojom vzniku a nie je potrebné ich komprimovať aj pri ukladaní. Úložisko šetrí svoj výkon a nevyžaduje pokročilé funkcie ako u blokových úložísk.

Škálovateľná architektúra úložiska

Dátová infraštruktúra sa rozširuje pomocou scale-out prístupu (horizontálne riešenie). Po náraste objemu dát a potrebe rozšírenia úložiska sa prikúpi ďalší server, čím sa cluster rozšíri nielen kapacitne, ale aj výkonovo.

Nákladovo optimálne riešenie

Vzhľadom na množstvo dát je on-premise riešenie lacnejšie ako cloudové. Úložisko Qumulo navyše nie je viazané na server konkrétneho výrobcu. Zákazník si môže zvoliť bežný server podľa svojich preferencií, čo umožňuje optimalizovať cenu riešenia.

Permanentná dostupnosť dát

Použitie scale-out riešenia umožňuje stálu dostupnosť dát aj pri výpadku niektorého zo serverov v clustri.

Jednoduché ovládanie a administrácia

Dátové úložisko Qumulo umožňuje all-in-one inštaláciu a je kompatibilné s operačnými systémami Windows, Unix aj Linux na strane klientov. Ovládanie úložiska z pohľadu administrátora je jednoduché a nevyžaduje žiadne špeciálne preškolenie.

Bezpečnostná certifikácia

Riešenie Qumulo spĺňa najvyššie štandardy bezpečnosti zaručenú certifikátom FIPS 140-2 inštitútu NIST. Je teda bezpečnou technológiou odolnou voči napadnutiu nežiaducimi útočníkmi, ktorá dokáže zabezpečiť ochranu citlivých pacientskych dát.

ZAUJÍMAVÉ ČÍSLA

120 TB

kapacita úložiska

ms

latencia v milisekundách

5 000 / 6 000

priepustnosť pre čítanie / zápis

7,5 PB

možnosť škálovania až do cca 7,5PB kapacity

100 %

výkon v prípade výpadku jedného celého nodu alebo dvoch samostatných diskov, zabezpečenie nepretržitej prevádzky

Spokojnosť klienta s novou technológiou

Z pohľadu zákazníka išlo o kompletnú náhradu dátového centra. Došlo nielen k zmene sekundárneho úložiska (Qumulo), ale aj zmene primárneho virtualizačného clustra. Nové riešenie spĺňa požiadavky nemocnice na dostupnosť, bezpečnosť a efektívnosť. Klient aktuálne analyzuje možnosť presunu pacientskych dát (napríklad v podobe snímkov) do úložiska, čo by znamenalo plné využitie potenciálu tohto riešenia.

VYJADRENIE KLIENTA

„Prechod na moderné úložisko dát od spoločnosti IXPERTA bol pre nás užitočným krokom. S novým riešením sme získali nielen spoľahlivosť a rýchlosť, ale aj bezpečnosť a jednoduchú správu. Naše lekárske tímy teraz majú okamžitý prístup k dôležitým údajom o pacientoch, čo umožňuje efektívnejšiu starostlivosť. Je to práve to, čo potrebuje moderné zdravotníctvo v ére rastúceho množstva dát.“

Michal Porubčan
IT Manager
Nemocnica sv. Michala

O klientovi Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s.

Nemocnica sv. Michala, a. s. poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť so špičkovým vybavením. Jej základným cieľom je poskytovať špecifickú zdravotnú starostlivosť predovšetkým útvarom a zložkám rezortov MV SR a MO SR. Okrem hlavnej budovy na Satinského ulici prevádzkuje nemocnica ďalšie dve dislokované pracoviská v Bratislave, pracovisko v Košiciach a 9 ďalších pracovísk na území SR. Okrem špecializovaných oddelení disponujú pracoviská v Bratislave a Košiciach aj všeobecnými a špecializovanými ambulanciami. Nemocnica je známa tiež vedecko-výskumnou činnosťou a úspešným zavádzaním jej výsledkov do praxe, čo pacientom umožňuje využiť najnovšie trendy v oblasti zdravotnej starostlivosti.

O spoločnosti IXPERTA

Spoločnosť IXPERTA pôsobí na trhu informačných a komunikačných technológií už viac ako 30 rokov. Okrem Česka a Slovenska dosahuje špičkové výsledky aj v iných krajinách Európy, Ázii a Severnej Amerike. IXPERTA poskytuje komplexné IT riešenia v oblasti podnikovej komunikácie, bezpečnosti a vývoja softvéru šité firmám na mieru. Zaoberá sa aj návrhom, implementáciou a prevádzkou IT infraštruktúry, vrátane dátových centier a sieťovej infraštruktúry.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Stiahnite si

Stiahnite si prípadovú štúdiu vo formáte PDF