PŘÍPADOVÁ STUDIE

Spolehlivá datová řešení ve zdravotnictví: Moderní úložiště dat pro Univerzitní nemocnici - Nemocnici sv. Michala

Nemocnica sv. Michala
Množství dat ve zdravotnictví roste rychleji než v kterémkoli jiném odvětví. Podle statistik dokáže jeden pacient vygenerovat v průměru až 80 MB dat ročně. Proto je i v tomto odvětví mimořádně důležité využívat spolehlivá datová řešení a dostatečně kvalitní infrastrukturu, která umožňují rychlý a bezproblémový přístup k datům a včasné zabezpečení zdravotní péče.

PŮVODNÍ STAV

Přestože řešení datového centra a související technické infrastruktury v Univerzitní nemocnici – Nemocnici svatého Michala (dále jen nemocnice) patřily při svém prvotním nasazení mezi dostatečné, postupně docházelo k jejich technickému zastarání. Zařízení se dostávala na konec své životnosti, bez možnosti prodloužení podpory ze strany jejich poskytovatelů.

Infrastruktura vyžadovala modernější přístup v podobě oddělení souborových dat od virtualizačních blokových dat a jejich ukládání v moderním úložišti určeném pro tento typ dat. Proto vznikla potřeba nasadit nové technologické řešení, které by splňovalo vysoká kritéria pro dostupnost pacientských dat a rychlost obnovy záloh v případě výpadku.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Společnost IXPERTA realizovala v Nemocnici dva projekty, které se navzájem prolínaly a doplňovaly:

  1. Obměna úložiště pro souborová data a úložiště pro virtualizaci
  2. Náhrada virtualizačních serverů a zálohovacích komponent

Datové řešení kombinuje servery HPE Apollo 4200 Gen 10 Plus, které jsou ideálním řešením pro správu dat ve zdravotnickém prostředí a softwarového datového úložiště Qumulo.

Projekty vyžadovaly přizpůsobení stávající síťové infrastruktury nemocnice a generační výměnu virtualizačních serverů, integraci se zálohovacím systémem Veeam a zákaznickou integraci do zdroje identit dat (active directory). Mezi největší technologické výzvy patřilo řešení zálohovacích úloh jednotlivých virtuálních serverů a jejich odladění pro případ výpadků a rychlé a efektivní obnovy dat.

Pro potřeby modernizace datového úložiště navrhla IXPERTA využít scale-out úložiště Qumulo pro nestrukturovaná data. Toto řešení je ideální pro nemocnice a podobné organizace, které potřebují ukládat velké objemy dat ve formě souborů nebo objektů. Jde o on-premise řešení, které však poskytuje reporting a dohled v cloudu prostřednictvím portálu Qumulo Nexus.

Kompletní řešení bylo nasazeno v roce 2023, implementace řešení včetně migrace ze stávajících řešení v trvání 4 měsíců proběhla bez problémů a bez jakéhokoli omezení provozu nemocnice.  

Qumulo

UNIKÁTNÍ PŘEDNOSTI TECHNOLOGIE

Rychlé a výkonné úložiště pro data záloh

Nemocnice využívá úložiště Qumulo jako souborové úložiště pro sdílená data mezi uživateli a mezi odděleními, a také pro souborové zálohy. Načtení snímků trvá milisekundy, díky tomu mají lékaři okamžitě důležitá data o pacientovi. Vzhledem k použitému on-premise řešení je obnova dat rychlá a nenarušuje chod nemocnice a systémů.

Ideální pro použití ve zdravotnictví

Úložiště Qumulo je ideální pro sběr dat ze všech oddělení, snímků z přístrojů a pod. Data se komprimují již při svém vzniku a není třeba je komprimovat i při ukládání. Úložiště šetří svůj výkon a nevyžaduje pokročilé funkce jako u blokových úložišť.

Škálovatelná architektura úložiště

Datová infrastruktura se rozšiřuje pomocí scale-out přístupu (horizontální řešení). Po nárůstu objemu dat a potřebě rozšíření úložiště se přikoupí další server, čímž se cluster rozšíří nejen kapacitně, ale také výkonově.

Nákladově optimální řešení

Vzhledem k množství dat je on-premise řešení levnější než cloudové. Úložiště Qumulo navíc není vázáno na server konkrétního výrobce. Zákazník si může zvolit běžný server dle svých preferencí, což umožňuje optimalizovat cenu řešení.

Permanentní dostupnost dat

Použití scale-out řešení umožňuje stálou dostupnost dat i při výpadku některého ze serverů v clusteru.

Jednoduché ovládání a administrace

Datové úložiště Qumulo umožňuje all-in-one instalaci a je kompatibilní s operačními systémy Windows, Unix i Linux na straně klientů. Ovládání úložiště z pohledu administrátora je jednoduché a nevyžaduje žádné speciální proškolení.

Bezpečnostní certifikace

Řešení Qumulo splňuje nejvyšší standardy bezpečnosti zaručenou certifikátem FIPS 140-2 institutu NIST. Je tedy bezpečnou technologií odolnou vůči napadení nežádoucími útočníky, která dokáže zajistit ochranu citlivých pacientských dat.

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA

120 TB

kapacita úložiště

ms

latence v řádu milisekund

5 000 / 6 000

propustnost v MB/s pro čtení / zápis

7,5 PB

možnost škálování až do kapacity 7,5 PB

100 %

výkon v případě selhání celého uzlu nebo dvou samostatných disků, zabezpečení nepřetržitého provozu

Spokojenost klienta s novou technologií

Z pohledu zákazníka šlo o kompletní náhradu datového centra. Došlo nejen ke změně sekundárního úložiště (Qumulo), ale také změně primárního virtualizačního clusteru. Nové řešení splňuje požadavky nemocnice na dostupnost, bezpečnost a efektivnost. Klient aktuálně analyzuje možnost přesunu pacientských dat (například v podobě snímků) do úložiště, což by znamenalo plné využití potenciálu tohoto řešení.

VYJÁDŘENÍ KLIENTA

„Přechod na moderní úložiště dat od společnosti IXPERTA byl pro nás užitečným krokem. S novým řešením jsme získali nejen spolehlivost a rychlost, ale také bezpečnost a jednoduchou správu. Naše lékařské týmy nyní mají okamžitý přístup k důležitým údajům o pacientech, což umožňuje efektivnější péči. Je to právě to, co potřebuje moderní zdravotnictví v éře rostoucího množství dat.“

Michal Porubčan
IT Manager
Univerzitní nemocnice – Nemocnice sv. Michala

O klientovi Univerzitní nemocnice - Nemocnice svatého Michala, a. s.

Univerzitní nemocnice – Nemocnice sv. Michala, a. s. poskytuje komplexní zdravotní péči se špičkovým vybavením. Jejím základním cílem je poskytovat specifickou zdravotní péči především útvarům a složkám resortů MV SR a MO SR. Kromě hlavní budovy na Satinském ulici provozuje nemocnice další dvě dislokovaná pracoviště v Bratislavě, pracoviště v Košicích a 9 dalších pracovišť na území ČR. Kromě specializovaných oddělení disponují pracoviště v Bratislavě a Košicích i všeobecnými a specializovanými ambulancemi. Nemocnice je známá také vědecko-výzkumnou činností a úspěšným zaváděním jejích výsledků do praxe, což pacientům umožňuje využít nejnovější trendy v oblasti zdravotnické péče.

O společnosti IXPERTA

Společnost IXPERTA působí na trhu informačních a komunikačních technologií již více než 30 let. Kromě Česka a Slovenska dosahuje špičkových výsledků i v jiných zemích Evropy, Asii a Severní Americe. IXPERTA poskytuje komplexní IT řešení v oblasti podnikové komunikace, bezpečnosti a vývoje softwaru šité firmám na míru. Zabývá se také návrhem, implementací a provozem IT infrastruktury, včetně datových center a síťové infrastruktury.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Ke stažení

Stáhněte si případovou studii ve formátu PDF