PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Profesionálny tradingový komunikačný systém: Použitie technológie Atos Unify v spoločnosti 42 Financial Services

42 Financial Services
Nevyhnutným predpokladom pre rozhodovacie procesy v oblasti obchodovania s cennými papiermi, derivátmi, elektrickou energiou, ale aj s produktmi na mimoburzovom trhu, je rýchla výmena informácií. Efektívnu a spoľahlivú komunikáciu dokáže aj v segmente finančných služieb zaistiť technológia Atos Unify, ktorú IXPERTA v roku 2021 nasadila v spoločnosti 42 Financial Services.

PÔVODNÝ STAV

Spoločnosť 42 Financial Services prevádzkovala starší tradingový komunikačný systém, ktorý už kapacitne a funkčne nevyhovoval jej rastúcim potrebám pre poskytovanie služieb významným klientom. Z tohto dôvodu sa rozhodla pre jeho modernizáciu.

Zásadnou požiadavkou klienta bolo implementovať moderný a kapacitne flexibilný tradingový komunikačný systém s vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou a profesionálnou servisnou podporou.

NÁVRH RIEŠENIA: Komunikačný systém Atos Unify

Požiadavkám klienta jednoznačne zodpovedal komunikačný systém Atos Unify OpenScape Voice v redundantnom (klastrovom) zapojení, ktorý bol vybraný najmä pre svoju vysokú spoľahlivosť dosahujúcu 99,9999 %. Atos Unify ponúka spoľahlivé viaclinkové komunikačné riešenie s inovatívnou architektúrou, vynikajúcim grafickým užívateľským rozhraním a funkciám určeným špecificky pre traderov.

V rámci integrácie bola implementovaná aj sofistikovaná tradingová aplikácia OpenScape Xpert a recording od nemeckej spoločnosti ASC. Všetky technológie dohromady tvoria jeden komunikačný celok.

Týmto spôsobom zabezpečila IXPERTA pre spoločnosť 42 Financial Services 30 sofistikovaných tradingových pracovísk (tzv. turretov) so špeciálnymi terminálmi Xpert a prídavnými Speaker modulmi pre možnosť počúvania na viacerých aktívnych linkách súčasne. Zaujímavou možnosťou je aj práca z domu, kde trader používa rovnaký terminál ako v práci, a to v hardvérovej alebo softvérovej verzii.

Atos

UNIKÁTNE PREDNOSTI TECHNOLÓGIE ATOS UNIFY

Atos Unify OpenScape Voice je next-gen VoIP riešenie kompletne postavené na otvorených SIP protokoloch, ktoré zaisťuje:

Vysokú bezpečnosť

vďaka podpore RTP, TLS, IPsec a ďalším bezpečnostným technológiám

Jednoduchú integráciu

do obchodných procesov a workflow

Varianty umiestnenia

on-premise, v dátovom centre alebo vo virtualizovanom prostredí

Zaujímavé čísla

30

sofistikovaných tradingových pracovísk (tzv. turretov) s terminálmi Xpert

100 000

systém škálovateľný až pre 100 000 užívateľov

99,999 %

spoľahlivosť riešenia 99,999% (trieda Carrier).

FÁZY REALIZÁCIE

Projekt realizovaný v období od júna 2020 do januára 2021 pozostával z niekoľkých na seba nadväzujúcich fáz:

1. Dizajn a cena

Vypracovanie technického návrhu (dizajnu) Scope of Work (SoW) a finančného rozpočtu.

2. Softvér a hardvér

Dodanie softvérových a hardvérových položiek riešenia.

3. Testovanie a školenie

Testovanie a školenie traderov.

4. Nasadenie

Nasadenie do skúšobnej a následne do ostrej prevádzky.

Na projekte spolupracovali nemeckí výrobcovia technológií – Atos Unify a ASC. Najväčšou výzvou pri implementácii bolo presné načasovanie prepojenia prevádzky z pôvodného tradingového systému na nový. V tomto prípade významným spôsobom pomohlo sťahovanie spoločnosti do väčších priestorov. Maximum technológií bolo možné nainštalovať vopred, bez narušenia existujúcej prevádzky.

S rastúcim počtom klientov sa predpokladá ďalšie kapacitné rozšírenie tradingového systému. V pláne je aj prechod na SIP trunk namiesto existujúceho ISDN30 napojenia na VTS.

Spokojnosť klienta s technológiou

Spoločnosť 42 Financial Services oceňuje predovšetkým skutočnosť, že s novou technológiou Unify OpenScape Voice získala vysoko spoľahlivý, sofistikovaný tradingový systém s možnosťou ďalšieho kapacitného rozširovania.

Vďaka nemu môže poskytovať svoje profesionálne služby pre stále sa rozširujúci počet svojich významných klientov.

42 Financial Services

O spoločnosti 42 Financial Services, a. s.

Spoločnosť 42 Financial Services, a. s. poskytuje finančným inštitúciám na medzibankovom trhu špecifické služby v celom rozsahu finančných nástrojov v krajinách strednej a východnej Európy. Pri komunikácii so svojimi klientmi využíva spoločnosť hlasové linky, špeciálne navrhnuté obchodné platformy a širokú škálu elektronických komunikačných prostriedkov.

O spoločnosti IXPERTA

Spoločnosť IXPERTA pôsobí na trhu informačných a komunikačných technológií už viac ako 30 rokov. Okrem Česka a Slovenska dosahuje špičkové výsledky aj v iných krajinách Európy, Ázii a Severnej Amerike. IXPERTA poskytuje komplexné IT riešenia v oblasti podnikovej komunikácie, infraštruktúry, bezpečnosti a vývoja softvéru na mieru. IXPERTA má skúsenosti aj s implementáciou stoviek komunikačných riešení a je certifikovaným dodávateľom hlasových komunikačných technológií od Atos Unify.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Stiahnite si

Stiahnite si prípadovú štúdiu vo formáte PDF