PŘÍPADOVÁ STUDIE

Profesionální tradingový komunikační systém: Použití technologie Atos Unify ve společnosti 42 Financial Services

42 Financial Services
Nezbytným předpokladem pro rozhodovací procesy v oblasti obchodování s cennými papíry, deriváty, elektrickou energií, ale také s produkty na mimoburzovním trhu, je rychlá výměna informací. Efektivní a spolehlivou komunikaci dokáže i v segmentu finančních služeb zajistit technologie Atos Unify, kterou IXPERTA v roce 2021 nasadila ve společnosti 42 Financial Services.

PŮVODNÍ STAV

Společnost 42 Financial Services provozovala starší tradingový komunikační systém, který již kapacitně a funkčně nevyhovoval jejím rostoucím potřebám pro poskytování služeb významným klientům. Z tohoto důvodu se rozhodla pro jeho modernizaci.

Zásadním požadavkem klienta bylo implementovat moderní a kapacitně flexibilní tradingový komunikační systém s vysokou provozní spolehlivostí a profesionální servisní podporou.

NÁVRH ŘEŠENÍ: Komunikační systém Atos Unify

Požadavkům klienta jednoznačně odpovídal komunikační systém Atos Unify OpenScape Voice v redundantním (clusterovém) zapojení, který byl vybrán zejména pro svou vysokou spolehlivost dosahující 99,9999 %. Atos Unify nabízí spolehlivé vícelinkové komunikační řešení s inovativní architekturou, vynikajícím grafickým uživatelským rozhraním a funkcím určeným specificky pro tradery.

V rámci integrace byla implementována i sofistikovaná tradingová aplikace OpenScape Xpert a recording od německé společnosti ASC. Všechny technologie dohromady tvoří jeden komunikační celek.

Tímto způsobem zabezpečila IXPERTA pro společnost 42 Financial Services 30 sofistikovaných tradingových pracovišť (tzv. turretů) se speciálními terminály Xpert a přídavnými Speaker moduly pro možnost poslechu na více aktivních linkách současně. Zajímavou možností je také práce z domova, kde trader používá stejný terminál jako v práci, a to v hardwarové nebo softwarové verzi.

UNIKÁTNÍ PŘEDNOSTI TECHNOLOGIE ATOS UNIFY

Atos Unify OpenScape Voice je next-gen VoIP řešení kompletně postavené na otevřených SIP protokolech, které zajišťuje:

Vysokou bezpečnost

díky podpoře RTP, TLS, IPsec a dalším bezpečnostním technologiím

Jednoduchou integraci

do obchodních procesů a workflow

Varianty umístění

on-premise, v datovém centru nebo ve virtualizovaném prostředí

Zajímavá čísla

30

sofistikovaných tradingových pracovišť (tzv. turretů) s terminály Xpert

100 000

systém škálovatelný až pro 100 000 uživatelů

99,999 %

spolehlivost řešení (třída Carrier)

FÁZE REALIZACE

Projekt realizovaný v období od června 2020 do ledna 2021 sestával z několika na sebe navazujících fází:

1. Design a cena

Vypracování technického návrhu (designu) Scope of Work (SoW) a finančního rozpočtu.

2. Software a hardware

Dodání softwarových a hardwarových položek řešení.

3. Testování a školení

Testování a školení traderů.

4. Nasazení

Nasazení do zkušebního a následně do ostrého provozu

Na projektu spolupracovali němečtí výrobci technologií – Atos Unify a ASC. Největší výzvou při implementaci bylo přesné načasování propojení provozu z původního tradingového systému na nový. V tomto případě významným způsobem pomohlo stěhování společnosti do větších prostor. Maximum technologií bylo možné nainstalovat předem, bez narušení stávajícího provozu.

S rostoucím počtem klientů se předpokládá další kapacitní rozšíření tradingového systému. V plánu je i přechod na SIP trunk místo stávajícího ISDN30 napojení na VTS.

Spokojenost klienta s technologií

Společnost 42 Financial Services oceňuje především skutečnost, že s novou technologií Unify OpenScape Voice získala vysoce spolehlivý, sofistikovaný tradingový systém s možností dalšího kapacitního rozšiřování.

Díky němu může poskytovat své profesionální služby pro stále se rozšiřující počet svých významných klientů.

42 Financial Services

O společnosti 42 Financial Services, a. s.

Společnost 42 Financial Services, a. s. poskytuje finančním institucím na mezibankovním trhu specifické služby v celém rozsahu finančních nástrojů v zemích střední a východní Evropy. Při komunikaci se svými klienty využívá společnost hlasové linky, speciálně navržené obchodní platformy a širokou škálu elektronických komunikačních prostředků.

O společnosti IXPERTA

Společnost IXPERTA působí na trhu informačních a komunikačních technologií již více než 30 let. Kromě Česka a Slovenska dosahuje špičkových výsledků i v jiných zemích Evropy, Asii a Severní Americe. IXPERTA poskytuje komplexní IT řešení v oblasti podnikové komunikace, infrastruktury, bezpečnosti a vývoje softwaru šité firmám na míru. IXPERTA má zkušenosti i s implementací stovek komunikačních řešení a je certifikovaným dodavatelem hlasových komunikačních technologií od Atos Unify.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Ke stažení

Stáhněte si případovou studii ve formátu PDF