Safetica Auditor a DLP

Dokonalý prehľad o dianí vo vašej spoločnosti. Safetica ponúka dva dôležité produkty v oblasti ochrany dát – Safetica Auditor a Safetica DLP.

 • Safetica Auditor

  Safetica Auditor vám poskytne dokonalý prehľad o dianí vo vašej spoločnosti. Zistí nízku efektivitu zamestnancov a včas vás upozorní na únik údajov. Ušetríte náklady na zamestnancov, ochránite citlivé údaje a vyhnete sa plytvaniu zdrojmi. Safetica Auditor proaktívne vyhľadáva potenciálne nebezpečenstvá a včas vás na ne upozorní. Je to bezpečnostný nástroj, ktorý chráni vašu firmu od prvého dňa po inštalácii.

 • Safetica DLP

  Safetica DLP (Data Loss Prevention) predchádza úniku údajov, uľahčuje splnenie legislatívnych noriem požadovaných vo vašom odvetví a chráni vašu firmu pred ľudskou chybou. Safetica DLP sa ľahko používa, rýchlo implementuje a je k dispozícii nielen pre veľké, ale aj pre malé a stredné podniky.

Safetica Auditor

Využíva váš zamestnanec svoj pracovný čas produktívne? Získajte prehľad o činnosti svojich zamestnancov. S nástrojom Safetica odhalíte každú činnosť, ktorú váš zamestnanec vykonáva mimo svojej pracovnej náplne.

Monitorovanie činnosti na pracovných staniciach spoločnosti:

Safetica DLP

Využíva váš zamestnanec svoj pracovný čas produktívne? Získajte prehľad o činnosti svojich zamestnancov.

DLP je systém detekcie vzniknutých a prevencie potenciálnych možností úniku údajov zo spoločnosti. Zabraňujeme nielen kopírovaniu citlivých údajov do externého úložiska, ale aj snímaniu obrazovky pomocou printscreenov alebo použitiu nástroja Výstrižky (Snipping Tool).

Safetica Data Loss Prevention

Implementuje sa prostredníctvom agenta na koncovej stanici, ktorý sa integruje do systému a kontroluje prácu s údajmi.

Umožňuje tieto funkcie:

 • Označovanie citlivých súborov podľa obsahu

  Ak súbor obsahuje definované údaje (napr. rodné číslo v texte).

 • Označovanie citlivých súborov podľa kontextu

  Ak sa nachádzajú na konkrétnom úložisku (napr. na zdieľanom disku), ak boli stiahnuté z konkrétneho miesta (napr. z intranetu) alebo ak sú výstupom konkrétnej aplikácie (napr. SAP).

 • Nastavenie zásad pre prácu s označenými údajmi

  Nastavenie zón pre periférne zariadenia a objekty, ako sú USB kľúče, tlačiarne, sieťové cesty a objekty, e-maily, bluetooth a ďalšie.

 • Protokol DLP

  Zaznamenávanie práce s označenými údajmi.

Safetica DLP chráni vaše údaje na rôznych kanáloch a platformách, nech sa nachádzajú kdekoľvek

Ďalšie funkcie

 • Ochrana diskov

  Povolenie alebo zakázanie prístupu k určitému úložisku (napr. všeobecný zákaz prístupu k osobnému úložisku OneDrive, ale povolenie prístupu k OneDrive pre firmy).

 • Správca zariadení

  Pravidlá práce s externými zariadeniami (napr. povolenie pripojenia telefónu k počítaču na nabíjanie, ale zakázanie používania telefónu ako úložiska).

 • Supervízor

  Môžete obmedziť prístup k webovým stránkam, spúšťanie aplikácií alebo nastaviť kvóty tlače.

Architektúra a licencie

Klient Safetica sa inštaluje na každý chránený počítač (PC alebo Mac), ktorý tak získa ochranu aj pri práci mimo firemnej siete. Hlásenia o činnosti sa odošlú na server a pravidlá DLP sa aktualizujú pri jeho ďalšom pripojení. Inštalácia serverových častí vyžaduje operačný systém MS Windows Server a je možná na fyzickom serveri (serveroch) aj vo virtuálnom prostredí. V prípade menších inštalácií inštalácia zahŕňa databázový server MS SQL Server Express. V prípade veľkých inštalácií zákazník potrebuje primerane veľký plnohodnotný server MS SQL Server. Ak nemá potrebné prostredie, dodáme ho spolu s riešením. Safetica Auditor a DLP sú licencované podľa počtu chránených koncových staníc. Ostatné komponenty riešenia nie sú licencované.

Safetica a IXPERTA

Safetica Technologies je popredný svetový výrobca DLP riešení so sídlom v Českej republike. IXPERTA je prvým a dlhoročným implementačným a obchodným partnerom spoločnosti Safetica s najvyšším partnerským statusom – Platinum partner.

Prečo spojiť sily s nami

 • Bezpečnosť riešime v kontexte vášho podnikania

  Zabezpečenie siete je jedným z prvkov, ktorý by mal zapadnúť do celkovej skladačky zabezpečenia IT. Môžeme ho prispôsobiť špecifikám vašej spoločnosti.

 • Nesklameme vás

  Informačná bezpečnosť nie je stav, ktorý keď dosiahnete, je hotový. Budeme vám k dispozícii a pomôžeme vám neustále zlepšovať zabezpečenie, aby ste mohli čeliť najnovším typom hrozieb.

 • Zameriavame sa na skutočný prínos

  Navrhneme vám opatrenia, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám a nestoja viac ako údaje, ktoré majú chrániť.

Kontakt

Na nič sa nehráme – robíme len to, čomu sami dokonale rozumieme

Napíšte nám

Informácie odoslané prostredníctvom kontaktného formulára spracúvame v oprávnenom záujme, pozri informácie o ochrane osobných údajov.

Referencia

Dôverujú nám firmy na celom svete