Súlad s nariadením GDPR

Zabezpečenie súladu s požiadavkami GDPR. Urobte si v osobných údajoch poriadok skôr, než vám ho príde urobiť kontrola z úradu.

Prečo byť v súlade s GDPR

 • Strata dobrého mena

  Vďaka GDPR sú osobné údaje v centre pozornosti médií a verejnosti. Neriskujte poškodenie svojej povesti u zákazníkov, partnerov a verejnosti.

 • Finančný dopad

  Okrem pokút od dozorného orgánu by vaše financie mohli utrpieť aj stratou zákazníkov. Budú sa obávať o svoje údaje alebo ich, naopak, budete odrádzať množstvom rôznych „súhlasov“.

 • Bezpečnostné riziko

  Ak máte diery v zabezpečení údajov, riskujete aj stratu cenného know-how a iných dôverných informácií.

Zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov na všetkých troch úrovniach

 • Právna stránka

  S najlepšími advokátmi, ktorí sa špecializujú na GDPR. Všetko však môžeme prediskutovať aj s vašimi firemnými právnikmi.

 • Technická stránka

  Zabezpečenie údajov je naším každodenným chlebíčkom.

 • Procesná stránka

  Tá je často najväčším kameňom úrazu a väčšina právnikov a poskytovateľov technických riešení ju nedokáže zaistiť. My áno.

Ako to funguje

Mapovanie

Mapujeme vašu prácu s osobnými údajmi:

Zistíme, aké osobné údaje potrebujete spracovať a na aké účely.

Priority

Navrhneme postupy a stanovíme priority:

Odporúčame vám bezpečné metódy spracovania. Identifikujeme kritické body, na ktoré sa treba zamerať.

Implementácia

Poďme na to:

postaráme sa o všetky právne a procedurálne dokumenty. Nastavujeme záznamy, tabuľky, interné smernice a procesy a implementujeme najvhodnejšie technické riešenia.

 • Osobné údaje sú pre vás cenné. Tak sa o ne starajte!

  Zabezpečenie osobných údajov je rovnako ako zaistenie bezpečnosti všetkých informácií nepretržitý proces. Meníte a pridávate nové spracúvania, pribúdajú hrozby, vyvíjajú sa právne predpisy a judikatúra. Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme so starostlivosťou o osobné údaje.

Prečo spojiť sily s nami

 • Pokrývame celú agendu GDPR

  Spojíme právnu a technologickú úroveň a pomôžeme vám s praktickou implementáciou, aby ste mali s GDPR čo najmenej starostí.

 • K nariadeniu GDPR pristupujeme pragmaticky

  Navrhneme opatrenia, ktoré majú pre vašu spoločnosť zmysel s ohľadom na úroveň rizika a investované náklady.

 • Ochranu údajov vnímame ako celok

  Dokážeme nájsť nedostatky v zabezpečení aj v iných oblastiach, kde vás bezpečnostný incident môže stáť oveľa viac ako pokutu od úradov.

Kontakt

Na nič sa nehráme – robíme len to, čomu sami dokonale rozumieme

Napíšte nám

Informácie odoslané prostredníctvom kontaktného formulára spracúvame v oprávnenom záujme, pozri informácie o ochrane osobných údajov.

Referencie

Dôverujú nám firmy na celom svete