ISO 27000 A ISMS

Systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS). Preč sú časy, keď najcennejším majetkom spoločnosti boli budovy a stroje.

Prečo ISO 27000 a ISMS

Preč sú časy, keď najcennejším majetkom spoločnosti boli budovy a stroje. Svet poháňajú informácie, údaje a know-how. Ak ich ochrane nevenujete dostatočnú pozornosť, môžete spolu s nimi ľahko prísť aj o:

 • Peniaze

  Strata informácií je nákladná záležitosť, ktorá stojí v priemere 3 milióny eur.

 • Dobré meno

  Únik dôverných údajov poškodí vašu povesť u zákazníkov, partnerov a verejnosti.

 • Hladký chod spoločnosti

  Poškodenie systémov a dokumentov môže na dlhší čas ochromiť vašu prevádzku a spôsobiť tak značné straty.

Prijmite strategický a efektívny prístup k zabezpečeniu údajov a informácií a nechajte nás implementovať systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS).

Čo vám prinesie

Ako to funguje

Mapovanie

Zmapujeme, kde a ako s cennými informáciami pracujete.

Vyhodnotenie

Posúdime, čo potrebujete chrániť a prečo.

Analýza rizík

Vykonáme analýzu rizík – nájdeme kritické miesta, zistíme, k akému ohrozeniu môže dôjsť a s akou pravdepodobnosťou.

Priority

Stanovíme priority a odporučíme vhodné opatrenia.

Implementácia

Potom implementujeme všetko do praxe.

 • Postupujeme podľa normy ISO 27000

  Dokumentáciu a praktické opatrenia preto môžete použiť na prípadnú certifikáciu podľa tejto normy. Zároveň tým plníte požiadavky zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Prečo spojiť sily s nami

 • Zameriavame sa na skutočný prínos

  Navrhneme vám opatrenia, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám a nestoja viac ako údaje, ktoré majú chrániť.

 • Nesklameme vás

  Informačná bezpečnosť nie je stav, ktorý keď dosiahnete, je hotový. Budeme vám k dispozícii a pomôžeme vám neustále zlepšovať zabezpečenie, aby ste mohli čeliť najnovším typom hrozieb.

 • Vyznáme sa v technológiách aj v papieroch

  Papier znesie všetko, ale dáme naň len to, čo je technologicky možné a čo sa odrazí v realite.

Kontakt

Na nič sa nehráme – robíme len to, čomu sami dokonale rozumieme

Napíšte nám

Informácie odoslané prostredníctvom kontaktného formulára spracúvame v oprávnenom záujme, pozri informácie o ochrane osobných údajov.

Referencia

Dôverujú nám firmy na celom svete