PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Dátové úložiská pomáhajú aj pri laboratórnej diagnostike: technológie Pure Storage v spoločnosti Medirex

Medirex
IXPERTA je partnerom spoločnosti Pure Storage, lídrom v oblasti all-flash úložísk. Ako jediná spoločnosť prinášame tieto technológie na slovenský a český trh. Produkty spoločnosti Pure Storage oceňujú predovšetkým zákazníci, pre ktorých je kľúčovou otázkou najmä spoľahlivosť a dostupnosť dátových úložísk s veľkou kapacitou. Patrí medzi ne aj spoločnosť Medirex, ktorej laboratóriá zabezpečujú komplexnú laboratórnu diagnostiku v rôznych medicínskych odboroch.

STAV PRED REALIZÁCIOU

Spoločnosť Medirex prevádzkuje na Slovensku sieť diagnostických laboratórií, v ktorých odborníci denne vyšetria vzorky 30 tisíc pacientov a poskytnú lekárom viac ako 200 tisíc výsledkov. Tieto zdravotné dáta, výsledky analýz a genetické vyšetrenia sú dátovo náročné, z čoho spoločnosti vyplýva potreba kontinuálneho rozširovania infraštruktúry.

Nedostatočnú kapacitu diskových polí potrebovala spoločnosť vyriešiť aj v roku 2020. Do úvahy prichádzal upgrade diskových polí s krútivými diskami na vyššiu kapacitu alebo doplnenie ďalších polí. Medirex sa rozhodol pre doplnenie, resp. rozšírenie existujúcej infraštruktúry.

NÁVRH RIEŠENIA

Pre klienta sme navrhli navýšenie kapacitné úložiska s portfóliom
Pure Storage. Dátová platforma Pure Storage disponuje úložiskom typu all-flash a ponúka jednoduchšie, efektívnejšie a flexibilnejšie riešenie pre cloudovú infraštruktúru a aplikácie bohaté na dáta, akými sú umelá inteligencia (AI), strojové učenie a big data analytika.
V spoločnosti Medirex sa na úložiská ukladajú dáta nielen z firemných aplikácií, veľký objem tvoria predovšetkým dáta z laboratórnych výsledkov, ktoré sú náročné na kapacitu. Na rozšírenie kapacity bol preto vybraný model Pure Storage X20R3-FC- 22TB.

Purestorage

PROCES IMPLEMENTÁCIE

FÁZA #1

Implementácia Pure Storage v roku 2020

Po inštalácii a inicializácii diskového poľa v spolupráci so spoločnosťou IXPERTA doňho Medirex presunul kritické biznis aplikácie, ktoré vyžadovali navýšenie výkonu. Na strane Medirexu si proces implementácie vyžiadal zastrešenie jedného zamestnanca infraštruktúry a jedného z hľadiska aplikácií. Celá infraštruktúra Medirexu je virtualizovaná, presun aplikácií z jedného priestoru na druhý teda nijakým spôsobom neovplyvnil bežný chod spoločnosti a prebehol za plnej prevádzky približne do jedného mesiaca.

FÁZA #2

Doplnenie ďalších diskových polí v roku 2022

Vzhľadom na neustály rast objemu dát potrebovala spoločnosť rozšíriť aj o 2 roky neskôr. Keď v tomto období opäť vznikla potreba rozšíriť diskové pole, vzhľadom na dobré skúsenosti s implementovaným riešením Pure Storage pristúpil Medirex k nákupu ďalších dvoch flashových polí Pure Storage X20R3-ETH-33TB-22/11-EMEZZ, čím sa kapacita úložiska rozšírila na aktuálnych 50 TB.

VÝHODY RIEŠENIA Z HĽADISKA KLIENTA

Klient oceňuje predovšetkým výkonnosť a rýchlosť nasadenej technológie, a tiež jednoduchú administráciu.

Jednoduchosť správy

Polia Pure Storage majú v porovnaní s inými storage riešeniami jednoduchšiu administráciu (administrátorské rozhranie, definovanie/konfigurácia a podobne).

Dobrý deduplikačný pomer

Pomer medzi skutočným množstvom uložených dát a priestorom, ktorý dáta zaberajú na dátovom úložisku, sa v Medirexe pohybuje okolo 5:1.

Úložisko pre veľké objemy dát

Zdravotné dáta, výsledky rôznych analýz a najmä genetické vyšetrenia (napríklad sekvenácie DNA a podobne) predstavujú veľké objemy dát, ktoré je potrebné ukladať spoľahlivo a bezpečne.

Rozhranie NVMe

Z hľadiska klienta bolo dôležité, že polia Pure Storage boli dizajnované už s využitím rozhrania NVMe, ktoré je optimalizované pre maximálne využitie nízkej latencie a vysokej priepustnosti dát pri pripojení flash pamäte. Zatiaľ čo iní vendori sa zameriavajú skôr na výmenu diskov, pričom vnútorná architektúra ostáva nadizajnovaná z čias krútivých diskov, NVME zodpovedá modernej architektúre.

Vyjadrenie klienta

„Po nasadení prvého poľa Pure Storage, ktoré rozšírilo kapacitu v rámci firmy, sa ukázalo, že to naozaj robí to, čo IXPERTA sľubovala. Riešenie je dostatočne výkonné, rýchle a má dostatočne jednoduchú správu pre administráciu. Sme spokojní, nemáme žiadne výhrady. Ľudia z IXPERTY sú veľmi nápomocní. Keďže nám pribúdajú projekty, ktoré sú náročné na dáta, začíname sa zaoberať otázkou, čo na ďalší rok. Najväčší zmysel nám dáva ísť opäť cestou využívanie Pure Storage riešení.”

Miloš Karkuš
Technology Manager
Medirex Group

Medirex

O spoločnosti Medirex

Medirex prevádzkuje technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá nielen na Slovensku, ale aj v strednej a východnej Európe a tiež nadväzujúcu sieť nemocničných a poliklinických diagnostických laboratórií. Diagnostické laboratóriá zabezpečujú komplexnú laboratórnu diagnostiku v rôznych medicínskych odboroch. Odborníci laboratórií denne vyšetria denne vzorky 30 tisíc pacientov a poskytnú lekárom 200 – 250 tisíc výsledkov.

O spoločnosti IXPERTA

Spoločnosť IXPERTA pôsobí na trhu informačných a komunikačných technológií už viac ako 30 rokov. Okrem Česka a Slovenska dosahuje špičkové výsledky aj v iných krajinách Európy, Ázii a Severnej Amerike. IXPERTA poskytuje komplexné IT riešenia v oblasti podnikovej komunikácie, infraštruktúry, bezpečnosti a vývoja softvéru šité firmám na mieru. Zároveň je jediným priamym partnerom spoločnosti Pure Storage na českom a slovenskom trhu a disponuje tímom vysoko kvalifikovaných odborníkov s najvyššou možnou certifikáciou.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Stiahnite si

Stiahnite si prípadovú štúdiu vo formáte PDF