PŘÍPADOVÁ STUDIE

Centrální telefonní systém pro 15 000 uživatelů: Nasazení technologie Atos Unify pro potřeby MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí
V roce 2012 jsme ve spolupráci se společností SIEMENS komunikační systémy s.r.o. začali realizovat projekt centrálního IP telefonního systému pro 15 000 zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a jeho podřízených organizací – Úřadu práce ČR a Státního úřadu inspekce práce. V této kapacitě a centrálním napojením do veřejné telefonní sítě šlo vůbec o první podobný projekt v České republice.

STAV PŘED REALIZACÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen ministerstvo) využívalo před realizací projektu lokální telefonní ústředny od různých výrobců v nesourodých hardwarových a softwarových verzích. V souvislosti s tím vznikaly různé problémy, především:

 • část ústředen již nebyla vzhledem ke svému věku výrobci podporována,
 • nejednotná administrace a tarifikace zvyšovaly náklady na provoz a servis ústředen,
 • jednotlivé lokality nebyly zapojeny do jedné hlasové sítě, v důsledku čehož ministerstvo vykazovalo mimořádně vysoké náklady na hovorné,
 • stávající hardware vykazoval vysokou poruchovost.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Ministerstvo mělo velmi dobrou zkušenost s původními hlasovými systémy Siemens. Rozhodlo se proto i nadále pokračovat v této technologii i pro budování IP telefonie. Technologie Atos Unify (původně Siemens) umožnila díky své robustnosti nasadit jeden centrální telefonní systém pro všechny přibližně 15 000 uživatelů.

Pro potřeby ministerstva a jeho podřízených organizací jsme zvolili inovativní architekturu založenou na jednom centrálním spojovacím prvku (IP telefonním systému) a centrálním napojením do veřejné telefonní sítě (SIP).

Technologie Atos Unify (původně OpenScape Voice) představuje nativní komunikační systém pro střední a velké podniky, který je škálovatelný až pro 100 000 uživatelů na jeden systém. Toto řešení patří do třídy Carrier, což znamená, že jeho infrastruktura garantuje 99,999 % spolehlivost a dostupnost služby. Běží na redundantním hardwaru, může být umístěn v privátním datovém centru nebo jako hostované/veřejné cloudové řešení.

UNIKÁTNÍ PŘEDNOSTI TECHNOLOGIE ATOS UNIFY

15 000 uživatelů

v rámci tří institucí – Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřadu práce ČR a Státního úřadu inspekce práce

95 000

interních a externích hovorů denně

850

souběžných hlasových kanálů do veřejné telefonní sítě

99,999 %

spolehlivost a dostupnost

PROCES IMPLEMENTACE

Příprava projektu a samotný proces implementace sestávaly z více na sebe navazujících kroků:

1. Projektová dokumentace

Vypracování kompletní projektové dokumentace včetně finančních rozpočtů pro jednotlivé lokality.

2. Harmonogram

Návrh harmonogramu implementace s ohledem na ostatní IT systémy.

3. Koordinace

Koordinace s ostatními IT dodavateli ministerstva.

4. Implementace

Vlastní implementace technologie v jednotlivých lokalitách.

5. Testy

Testy a předání do provozu.

6. Podpora

Servisní podpora.

Vzhledem k potřebné součinnosti ostatních IT dodavatelů bylo největší výzvou precizní vypracování harmonogramu implementace.

Spokojenost klienta s technologií

Klient oceňuje především tyto benefity implementovaného řešení:

 • jednotná technologická platforma (jeden centrální telefonní systém),
 • jednotná (centrální) administrace a tarifikace,
  významné snížení nákladů na hovorné – úspora až 70 % nákladů,
 • centrální vstup/výstup do veřejné telefonní sítě – redukce nákladů na paušální platby operátorům až o 80 %,
 • jednoduchá migrace zaměstnanců mezi jednotlivými lokalitami (pobočkami), která umožňuje vysokou flexibilitu pracovníků s možností práce z domova,
 • centrální spojovatelky a centrální call centrum pro efektivní komunikaci s veřejností.

Servisní podpora ze strany IXPERTA a Atos UNIFY stále probíhá, zajišťujeme pravidelný upgrade softwaru (v závislosti na jeho uvolnění od výrobce technologie) a také bezpečnostní a provozní podporu na lokální úrovni.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

O Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky je ústředním orgánem státní správy v oblasti sociální politiky, sociálního pojištění, oblasti zaměstnanosti a dalších oblastí. Mezi jeho podřízené organizace patří Úřad práce ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad inspekce práce a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Resort zaměstnává více než 20 000 zaměstnanců, s čímž jsou spojeny značné nároky na efektivní fungování telefonního systému.

O společnosti IXPERTA

Společnost IXPERTA působí na trhu informačních a komunikačních technologií přes 30 let. Kromě Česka a Slovenska dosahuje výborných výsledků i v jiných zemích Evropy, Asii a Severní Americe. IXPERTA poskytuje komplexní IT řešení v oblasti podnikové komunikace, IT infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a vývoje software na míru zákazníkům. IXPERTA má zkušenosti i s implementací stovek komunikačních řešení a je certifikovaným dodavatelem hlasových komunikačních technologií Atos Unify na úrovni Master.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Ke stažení

Stáhněte si případovou studii ve formátu PDF