PŘÍPADOVÁ STUDIE

Nativní komunikační systém Atos Unify: Implementace na Ministerstvu financí ČR

Ministerstvo financí ČR
Hlasové komunikační systémy nacházejí své uplatnění nejen v podnicích, ale i v orgánech státní správy. Příkladem efektivního využití centrálního IP telefonního systému je i Ministerstvo financí České republiky, kde jsme v roce 2010 nasadili nativní komunikační systém Atos Unify pro 2 000 uživatelů.

PŮVODNÍ STAV

Ministerstvo financí České republiky (dále jen ministerstvo) zaměstnávalo v roce 2010 přibližně 2 000 zaměstnanců, kteří denně zrealizovali 30 000 interních a externích hovorů. Zavedený komunikační systém vzhledem ke své omezené kapacitě a škálovatelnosti už potřebám ministerstva ani zdaleka nepostačoval. Tento systém se skládal z několika inkoherentních hlasových systémů, které nebylo možné integrovat do jedné sourodé komunikační platformy.

Původní systém byl totiž postaven na telefonních ústřednách různých výrobců, v různých hardwarových a softwarových verzích. Mnohé ústředny byly zastaralé a výrobci nepodporované a protože neexistovala jednotná administrace a tarifikace, ministerstvo vykazovalo:

  • zvýšené výdaje na provoz a servis ústředen, jelikož stávající hardware vykazoval zvýšenou poruchovost a každý hlasový systém vyžadoval samostatnou údržbu,
  • vysoké náklady na hovorné, protože neexistovala jedna hlasová síť.

NÁVRH ŘEŠENÍ: Komunikační systém Atos Unify

Ve spolupráci se společností SIEMENS komunikační systémy s.r.o. jsme v roce 2010 začali na ministerstvu implementovat centrální telefonní systém (OpenScape Voice od společnosti Atos Unify). Tento centrální telefonní systém zajišťuje hlasové služby pro 6 lokalit v Praze, ve kterých pracují zaměstnanci Ministerstva financí.

Jedná se o nativní komunikační systém Voice over IP v reálném čase na bázi SIP, který je vhodný pro střední a velké podniky. Běží na redundantním hardwaru a může být umístěn jako on-premise, v datovém centru nebo ve virtualizovaném prostředí.

Technologie Unify nám umožnila pro všechny lokality ministerstva v Praze nasadit jeden centrální systém pro 2 000 uživatelů hlasových služeb. Využili jsme přitom inovativní architekturu založenou na jednom centrálním spojovacím prvku (IP telefonním systému) a centrálním napojením do veřejné telefonní sítě.

IXPERTA nadále zajišťuje ministerstvu servisní podporu, která sestává z pravidelné aktualizace softwaru a provozní podpory na lokální úrovni.

UNIKÁTNÍ PŘEDNOSTI TECHNOLOGIE ATOS UNIFY

Hlasový komunikační systém Atos Unify OpenScape Voice je next-gen VoIP řešení postavené na otevřených SIP protokolech:

100 000 uživatelů

Je škálovatelný až pro 100 000 uživatelů na jeden systém.

99,999 % spolehlivost

Jeho infrastruktura garantuje díky redundantní architektuře serverových uzlů až 99,999 % spolehlivost a dostupnost služby (třída Carrier).

Bezpečnost

Díky bezpečnostním technologiím, jako jsou RTP, TLS, IPsec a další, vykazuje vysokou bezpečnost.

Úspory

Přináší úsporu nákladů díky několika možnostem licencování.

Spokojenost klienta s technologií

Ministerstvo financí ČR dodnes oceňuje především spolehlivost a dostupnost komunikačního systému. Prostřednictvím technologie Atos Unify získalo jeden centrální telefonní systém s jednotnou administrativou a tarifikací, což se projevilo ve snížení nákladů na hovorné i na provoz systému.

O Ministerstvu financí ČR

Ministerstvo financí České republiky je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet, státní pokladnu a finanční trh České republiky a zajišťuje další důležité úkoly v rámci fiskální politiky. Již v roce 2010 pracovalo na ministerstvu 2 000 zaměstnanců, kteří denně zrealizovali 30 000 interních a externích hovorů, což klade vysoké nároky na bezpečnost a spolehlivost celého komunikačního systému.

O společnosti IXPERTA

Společnost IXPERTA působí na trhu informačních a komunikačních technologií přes 30 let. Kromě Česka a Slovenska dosahuje výborných výsledků i v jiných zemích Evropy, Asii a Severní Americe. IXPERTA poskytuje komplexní IT řešení v oblasti podnikové komunikace, IT infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a vývoje software na míru zákazníkům. IXPERTA má zkušenosti i s implementací stovek komunikačních řešení a je certifikovaným dodavatelem hlasových komunikačních technologií od Atos Unify.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Ke stažení

Stáhněte si případovou studii ve formátu PDF