Telefonní dispečerský systém DISAP. Efektivní komunikace v rámci dispečinku energetických sítích

Nový dispečerský systém DISAP je výsledkem našeho vlastního softwarového vývoje. Dokáže propojit moderní dispečerský komunikační terminál s vašimi informačními systémy a stávající komunikační infrastrukturou a plně zautomatizovat telefonní komunikaci v rámci pracovních procesů dispečinku. Navíc vám umíme nabídnout neomezené možnosti personalizace pro přizpůsobení se vašim procesům a potřebám dispečerů.

Jednoduše vyřešíme:

  • Problematickou komunikaci s pracovníky v terénu, vašimi partnery a na vašem dispečinku
  • Propojení SCADA systému s telefonem
  • Zpřehledníme vyhledávání v jiných systémech
  • Budete mít přehled, který technik má v dané oblasti službu či pohotovost
  • Automatické vytáčení hovorů
  • Správná identifikace hovorů a aktualizace telefonních seznamů
  • Vzájemné sdílení informací s kolegy

Telefonní dispečerský systém DISAP již teď úspěšně používá Východoslovenská distribučná, a.s. a připravuje se jeho nasazení ve Stredoslovenskej distribučnej, a.s.

Pro více informací kontaktujte našeho kolegu Michala Menšíka:
Telefon: +420 603 459 369, email: