Tajemství vývoje software pro mikroskopický svět

Pozice v oboru informační technologie tvoří podle statistik největších pracovních portálů zhruba 12 % celkové poptávky firem po nových zaměstnancích. V první desítce nejvíce žádaných oborů jsou přitom segmenty IS/IT Vývoj aplikací a systémů s téměř 5 % poptávky. Přitom dobrých volných vývojářů je na trhu velmi málo, není snadné je najít a následně také udržet. To je jeden z důvodů, proč je stále aktuálnější outsourcing vývojářských kapacit.

Oslovili jsme Filipa Matušku, jednoho z manažerů společnosti Thermo Fisher Scientific, aby se s námi podělil o zkušenosti se zakázkovým vývojem software s pomocí externích vývojových kapacit.

Jaké zkušenosti má IXPERTA s digitální transformaci? Není to jen nové marketingové pojmenování pro již existující inovativní a integrační procesy?

Já vnímám digitální transformaci jako kvalitativně nový krok jak využít nové technologie pro zlepšení produktů, procesů, výroby, čehokoliv, co je potřeba zlepšit. A jestli je spouštěčem potřeba automatizace, optimalizace nebo něco jiného, je myslím jedno.

O téma digitální transformace je v poslední době stále větší zájem. Požadavky na IT se i díky pandemii mění rychleji než dřív. Nás digitální transformace velmi zajímá i proto, že jde o komplexní záležitost, která vyžaduje od dodavatele – tedy od nás – značnou dávku kreativity a špičkové řízení projektů. V tom se cítíme jako doma.

Dobrý den, pane Matuško. Pracujete ve společnosti Thermo Fisher Scientific na pozici Software Director. Možná je jméno vaší společnosti našim čtenářům méně známé. Přibližte nám prosím příběh Thermo Fisheru. Kdo jsou vaši zákazníci a jaké vaše produkty můžeme na trhu najít?

Máte pravdu, že název Thermo Fisher Scientific běžnému člověku moc neřekne. Pokud byste ale byl vědecký pracovník pracující v laboratoři, tak by vám naše firma byla velmi dobře známá. Nejspíš byste s nějakými našimi produkty i sám aktivně pracoval. Thermo Fisher patří k naprosté světové špičce v oblasti produktů a služeb pro vědu. 

Naše portfolio je neskutečně široké. Našim zákazníkům dodáváme téměř vše – od nejjednoduššího laboratorního vybavení až po sofistikované přístroje za miliony dolarů. A na takové produkty – konkrétně jsou to elektronové mikroskopy a spektrometry – se specializuje naše brněnské technologické centrum. Tyto přístroje se používají při vývoji nových léků, umožňují vznik moderních materiálů, s jejich pomocí se vyrábějí mikročipy. 

Jinými slovy naše výrobky mají mnohem větší dopad, než si po vyslovení jména naší společnosti většina lidí uvědomí. V Brně naše přístroje nejen vyrábíme, ale také vyvíjíme a dále zdokonalujeme. 

Před naším rozhovorem jste se zmínil, že bez spolehlivého programového vybavení se vaše produkty neobejdou. Kolik vývojářů u vás pracuje?

Výzkum a vývoj u nás obecně hraje velmi důležitou roli, patříme k největším investorům do R&D v rámci celého Brna a Jihomoravského kraje. Celkově náš R&D tým tvoří asi 630 lidí, 200 z nich pracuje přímo na SW pozicích. Jsou to jednak samotní vývojáři, ale také testeři, scrum masteři, product owneři a další. Tito lidé jsou přitom součástí širších vývojových týmů. 

Pro Thermo Fisher je typické, že jako softwarový vývojář spolupracujete s fyzikem, konstruktérem, elektronikem, aplikačním specialistou a samozřejmě jste v kontaktu i se zákazníkem. 

Ixperta je externím vývojovým partnerem Thermo Fisheru již několik let. Kdy a z jakých důvodů jste se začali poohlížet po outsourcingu v oblasti vývoje software?

Externí softwarový vývoj u nás funguje již více než deset let. Pomocí outsourcingu řešíme především nedostatek lidských zdrojů na našem lokálním brněnském trhu. Současně nám to ale umožňuje být flexibilní co se týče projektů, na kterých můžeme pracovat.  

Říká se, že se firmy poohlížejí po externích dodávkách pokud na trhu není dostatek kvalitních vývojářů. Nebo nemohou nabírat další zaměstnance, ale na externí dodávky mají alokované dostatečné finanční zdroje. V některých případech si také firmy přísně chrání své firemní know-how a externisty si najímají na vývoj periferních částí, řekněme obalů jejich softwarových produktů. Bylo něco z toho i vaše motivace najmout si vývojáře zvenku nebo tam byly i jiné důvody?

V našem případě to byla kombinace více důvodů. Určitě se snažíme si držet klíčové znalosti a kompetence uvnitř firmy. Zároveň ale máme velké množství jiné – neméně důležité – softwarové práce, kterou je potřeba udělat. Některé kompetence ve firmě nemáme, a ani nechceme mít, a v té chvíli je pro nás výhodné se spojit s externím partnerem, který v některých oblastech vývoje softwarových řešení dokáže nabídnout kapacitu a požadovanou expertízu.

Našli jste za ty roky nějaký návod, jak najít důvěryhodného partnera pro externí vývoj? Lovili jste jen v českých vodách nebo jste se rozhlíželi i v zahraničí?

Nespolupracujeme s tolika partnery, abychom náš přístup rovnou vydávali za nějaký návod. Osvědčilo se nám, když spolupráci s externí firmou rozjíždíme pomalu a postupně, ideálně nějakým pilotním projektem, který je jasně definovaný. Na něm si vyzkoušíme, jak nám funguje komunikace, jak nám funguje „chemie“ mezi jednotlivými členy týmu. Po vyhodnocení takového “startovacího” projektu, který obecně trvá okolo půl roku, se pouštíme do dalších komplexnějších projektů a do další spolupráce. Takto jsme postupovali i v případě Ixperty.

Co se týče dotazu ohledně zahraničí – ačkoli jsme globální společnost a máme partnery i v jiných zemích, vnímáme jako velkou výhodu možnost osobního kontaktu. Proto jsme chtěli primárně spolupracovat s českou firmou, která by ideálně měla zastoupení v Brně. Samozřejmě to nebyla podmínka, ale jsme rádi, že s Ixpertou se nám i toto splnilo.

Vzpomenete si na některé zásadní problémy spolupráce s externími software developery? Jak jste je řešili a jaké měly vliv na další spolupráci?

Na opravdu zásadní problémy si nevzpomenu. Samozřejmě se občas vyskytly takové klasické „dětské nemoci“, ale ty se řešily za pochodu. Z mého pohledu je to dáno hlavně tím, že partnery si vybíráme opravdu důkladně a dlouho, nestřílíme od boku. Následnou spolupráci pak intenzivně rozvíjíme a prohlubujeme. S Ixpertou jsme si navíc sedli i lidsky, takže si navzájem důvěřujeme a troufám si říct, že spolupráce nás oboustranně baví. 

Na začátku jsme chtěli rozšířit portfolio našich externích partnerů a také jsme hledali specifické expertní kompetence. Ty nám byla Ixperta schopna nabídnout. Následně nás přesvědčil pilotní projekt, na kterém jsme se ujistili, že tato spolupráce je správný krok.  

Jsem rád, že můžu říct, že s přibývajícími projekty se kvalita odvedené práce nesnižuje, ba právě naopak. Vývojáře z Ixperty postupně pouštíme „dál do kuchyně“, lépe poznávají náš styl práce a uvažování, seznamují se s našimi zákazníky a pracují na stále komplexnějších projektech. Díky tomu přinášejí nový vhled do našich problémů a přicházejí s novými nápady, jak některé věci zlepšovat, což velice vítáme. 

V roce 2021 Ixperta dostala důvěru stát se hlubší součástí produktového developmentu Thermo Fisheru a získala zakázku takříkajíc postavit na nohy kompletní softwarovou část vašeho produktu. O co šlo, jak to probíhalo a jak vaše rozhodnutí zpětně hodnotíte?

Jedná se o projekt globální softwarové distribuce pro všechny naše produkty, tj. pro elektronové mikroskopy, spektrometry i čistě softwarová řešení. Projekt stále probíhá, začal iniciační fází a analýzou a postupně přešel do realizace tzv. shared assets. Rozhodnutí svěřit projekt Ixpertě hodnotím velice kladně. Zaprvé Ixperta dokázala využít zkušenosti, které má z jiných odvětví a od jiných klientů. Zadruhé funguje jako nezávislý poradní orgán, který je schopen vyjádřit svůj názor, jak bychom měli konkrétní věci dělat. Dostáváme velice cennou a hlavně nezaujatou zpětnou vazbu a zmírňujeme tak naše zahledění do jednotlivých produktů.

Když se ohlédnete zpátky – co bylo pro vás důležité při výběru externího dodavatele vývoje software?

Především je to kvalita odvedené práce, spolehlivost dodávek a transparentnost. V softwarovém vývoji jde jen málo věcí přesně podle plánu a je velmi důležité, aby spolu jednotlivé strany otevřeně komunikovaly a řešily případné problémy operativně. Když se to daří, z jednorázové spolupráce se postupně stane strategické partnerství – stejně jako je tomu v případě Thermo Fisheru a Ixperty.

Děkujeme za milý rozhovor.

Rád si s Vámi o možnostech outsourcingu vývoje software promluvíme. Kontakujte nás..

Jan Kašpárek, ředitel divize Software a strategických projektů

tel: +420 266 062 361, e-mail: 

Článek uveřejnila následující média:

O společnosti IXPERTA

Společnost IXPERTA působí na trhu informačních a komunikačních technologií již téměř 30 let. Vytváří IT řešení šitá firmám na míru – dodává software development, IT infrastrukturu a bezpečnost, projektové řízení a podnikovou komunikací.

O společnosti Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem produktů pro vědu s obratem 25 miliard USD a více než 75 000 zaměstnanci v 50 zemích světa. Firma celosvětově vyvíjí a dodává široké spektrum produktů pro vědu – od laboratorního skla, přes analytické přístroje, výkonné mikrotomografy až po elektronové mikroskopy.