Moderná nemocnica

Komunitné stretnutie určené pre významných zástupcov slovenských a českých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

7. až 8. decembra 2023, Hotel Jason, Vršatec

logo moderná nemocnica

Vážení hostia,

zámerom stretnutia „Moderná nemocnica“ je predstaviť technologické riešenia pre moderné zdravotníctvo a digitalizáciu zariadení zdravotnej starostlivosti. Aké výzvy a príležitosti nás čakajú? Ako vytvoriť kvalitné technologické zázemie pre zdravotnícky personál a pacientov?

Trendy a užitočné riešenia predstavia experti z IT branže a o praktické skúsenosti s ich využitím sa podelia kolegovia z odvetvia zdravotníctva.

Hosťami konferencie budú zástupcovia manažmentu nemocníc z Čiech a Slovenska, vrátane finančných riaditeľov (CEO, CFO, COO), IT manažérov, manažérov kybernetickej bezpečnosti (CIO, CSO), predstavitelia rezortu zdravotníctva a samosprávnych krajov, poisťovne a taktiež technologickí lídri pre oblasť zdravotníctva.

Organizátorom konferencie je spoločnosť IXPERTA a technologickí partneri – CheckPoint Software Technologies, Aruba, Qumulo a Monet+ | ProID.

Kedy a kde:

 • 7. až 8. decembra 2023, od 10:30 hod. 
 • Hotel Jason ****, Vršatské Podhradie 86, 018 52

Témy:

Užitočné riešenia, dôležité termíny a možnosti financovania predstavia experti z IT branže, zástupcovia verejnej správy a o praktické skúsenosti z projektov sa podelia kolegovia z odvetvia zdravotníctva.

 • Ako zvýšiť úroveň kybernetickej bezpečnosti tak, aby minimalizovala reputačné riziko a straty?
 • Na ktoré oblasti kybernetickej bezpečnosti sa zamerať?
 • Ako vyriešiť financovanie projektov zameraných kybernetickú bezpečnosť, modernizáciu a prevádzku IT?
 • Aké výzvy a plán obnovy sa pripravujú a ako sa zapojiť?
 • Ako vyladiť IT infraštruktúru pre aktuálne potreby nemocníc? 
 • Aké sú dnes možnosti zabezpečenia a dostupnosti dát?
 • Ako zjednodušiť cestu pacienta?

Hostia diskusií:

 • Tomáš Valenta | Country Manager – Check Point Slovensko
 • Michal Ďorda | Security auditor and consultant, partner a obchodný riaditeľ | Auditori.it
 • Marián Danišek | IT Manažér, Penta Hospitals SK
 • Michal Porubčan | Nemocnica svätého Michala a.s.
 • David Říhošek | ProID solutions by MONET+
 • Andrej Kavický | Country Manager, IXPERTA Slovensko
 • Filip Fiala | InfraSec Leader, IXPERTA
 • Rozália Ovári, Mgr., riaditeľka sekcie strategického manažmentu | Národné centrum zdravotnických infomácií
 • Filip Tubler | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Miroslav Odor | Information Security Officer, Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Tomáš Okrouhlík| IT Technology Consultant, Hewlett Packard Enterprise (HPE)
 • Pavel Chovanec | Senior Systems Engineer,  HPE Aruba Networks
 • Roman Varga | Dôvera zdravotná poisťovňa

Program:

Štvrtok 7. 12. 2023

Panelové diskusie a odborné fóra so zástupcami z oblasti zdravotníctva, verejnej správy a expertov z tech spoločností.

Piatok 8. 12. 2023

Nezáväzné konzultácie s odborníkmi a pracovné workshopy.

Registrácia:

Účasť na konferencii je bezplatná. Náklady na stravu a ubytovanie hradí organizátor. Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Jason****. Rezervujte si prosím termín a účasť čo najskôr. Vzhľadom na komunitný formát je kapacita účastníkov obmedzená. Pozvánku môžete preposlať aj na svojich kolegov.

Registrovať sa môžete pomocou registračného tlačítka nižšie alebo odpoveďou na e-mail 

Bezprostredne po odbornej časti programu sa môžete tešiť na kulinársky večer v príjemnej spoločnosti. 

Program

7. december 2023 | štvrtok

Panelové diskusie a odborné fóra so zástupcami z oblasti zdravotníctva, verejnej správy a expertov z tech. spoločností

13:00 – 13:30  Registrácia a welcome coffee

13:30 – 14:30  Panel | Kybernetická bezpečnosť a ochrana dát

 • Kybernetické útoky v sektore zdravotníctva – aktuálne trendy
 • Špecifiká kyberbezpečnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti
 • Čo nám ukázal bezpečnostný audit?
 • Najčastejšie zraniteľné miesta, typické scenáre útoku a konkrétne príklady
 • Zabezpečenie IT infraštruktúry krok za krokom
 • Účinný monitoring a detekcia
 • Ľudský faktor v kybernetickej bezpečnosti

 

15:00 – 16:00  Panel |  Rýchla dostupnosť a bezpečnosť dát. Moderná archivácia pacientskych dát

 • Modernizácia IT infraštruktúry – kde začať?
 • Požiadavky na zabezpečenie a dostupnosť dát
 • Modely pre backup, zálohovanie a rýchla obnova dát
 • Bezpečná identita používateľov a jednotná autentifikácia
 • Sieťové zabezpečenie a redundancia
 • Kapacita sietí
 • Prepojenie na informačné systémy štátu
 • Skúsenosti z projektov

16:30 – 18:00    Panel | Praktické skúsenosti z projektov a možnosti financovania z EÚ fondov.  Trendy, nové služby a inšpirácie

Skúsenosti z projektov

 • Kybernetická bezpečnosť, správa, zdieľanie, zálohovanie a zabezpečenie dát

Pripravované výzvy, plány obnovy a možnosti financovania z fondov EÚ

 • Dôležité termíny a požiadavky, ako postupovať?

Trendy, nové služby a inšpirácie

 • Automatizácia procesov
 • Cesta pacienta, nové online služby
 • AI v zdravotníctve
 • eLAB

18:00 – 20:00  Wellness | Ochutnávka vín 

od 20:00  Networking | Kulinárske špeciality a neformálny program

8. december 2023 | piatok

8:30 – 10:30      Nezáväzné konzultácie s odborníkmi. Pracovné workshopy

Technologické prezentácie

Individuálne konzultácie o možnostiach spolufinancovania IT projektov

 Tešíme se na vás!

banner moderna nemocnica