Potřebujete poradit?

POMOC

27 let inovací v oblasti informačních technologií

Správa Pražského hradu

prezidentská kancelář volá bezpečně a novináři jsou na netu

Správa Pražského hradu

 • Bezpečný telefonní systém pro prezidentskou kancelář.
 • Spolehlivá Wi-Fi síť pro návštěvníky i novináře.
 • Propojujeme Hrad a zámek v Lánech s parlamentem a vybranými ministerstvy v jednu síť dostupnou 24 hodin denně.
Správa Pražského hradu řešení telefonie od IXPERTA

Naše řešení telefonie na Pražském hradě sloužilo již třem prezidentům. Správa Pražského hradu s námi nejen desítky let telefonuje, ale prostřednictvím naší Wi-Fi též zpřístupňuje informace novinářům a veřejnosti.

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU

Správa Pražského hradu hledala spolehlivou a bezpečnou platformu pro zajištění důvěrné komunikace pro Hrad a zámek v Lánech. Dále bylo nutné zabezpečit bezdrátový přístup na internet pro novináře a širokou veřejnost, který bude z důvodu bezpečnosti oddělen od provozní sítě.

JAK JSME POSTUPOVALI

Po vstupní analýze spolu se zákazníkem jsme stanovili cílový stav s ohledem na další rozvoj. Bylo provedeno modelování pokrytí Wi-Fi signálem pro správné umístění vysílačů s ohledem na památkovou ochranu objektu. Celý systém byl navržen tak, aby splňoval požadavky na maximální bezpečnost a spolehlivost.

VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE

 • Dodávka redundantního IP telefonního řešení vč. nadstavbových aplikací.
 • Pokrytí většiny veřejně přístupných míst Hradu Wi-Fi sítí dostupnou pro návštěvníky.
 • Systém je začleněn do privátní hlasové sítě centrálních státních institucí – parlamentu, Úřadu vlády a ministerstev.
 • Velký důraz je kladený na důvěrnost komunikace, proto jsme přenášená data i hlas zabezpečili hardwarovými šifrátory.
 • Síť zahrnuje celkem 1 500 telefonů ve dvou lokalitách – na Pražském hradě a na zámku Lány.
 • Spojovatelská pracoviště jsou přizpůsobena práci zrakově postižených a vybavena trvalým nahráváním pro případ zlovolných hovorů.
 • Součástí řešení je i digitální alarmový a konferenční server, který dokáže v krátkém čase automaticky obvolat a varovat definovaný okruh účastníků.
 • Nastavili jsme optimální servisní plán:
  • Pro všechny technologie v režimu 24 x 7.
  • Obnova provozu s pevnou dobou reakce a opravy.
  • Servis garantován smluvně (SLA).

CO ZÁKAZNÍK OCENIL ZEJMÉNA

 • Bezpečnost a důvěrnost komunikace, která je zabezpečena hardwarovými šifrátory.
 • Spolehlivý bezdrátový přístup na internet pro novináře a téměř 1 500 000 návštěvníků, kteří zavítají ročně na Pražský hrad.
 • Telefonní systém, který je začleněn i do privátní hlasové sítě centrálních státních institucí – parlamentu, Úřadu vlády a vybraných ministerstev.
 • Vysokou dostupnost systému garantovanou 24 hodin denně.
Správa Pražského hradu má telefonii od IXPERTA

KONTAKTUJTE NÁS