Potřebujete poradit?

POMOC

27 let inovací v oblasti informačních technologií

ŠKODA Auto

ŠKODA Auto

 • 1 000 000 aut ročně vyrobí ŠKODA AUTO také díky naší komunikační technologii.
 • Minimum technologie pro plné pokrytí potřeb – naše cesta k nižším investicím a vyšší efektivitě.
 • Garantovaný provoz a dostupnost zabezpečují naše služby Managed Services.

Transformace rozsáhlé komunikační infrastruktury do centralizovaného řešení přinesla firmě ŠKODA AUTO úspory za provoz a poskytla moderní platformu pro nové komunikační trendy splňující potřeby uživatelů.

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU

Komunikační infrastruktura ve společnosti ŠKODA AUTO byla založena na starších systémech Siemens, propojených navzájem po dedikovaných linkách.
Požadavkem klienta ŠKODA AUTO byl přechod na modernější řešení komunikace postavené na datových protokolech a infrastruktuře, změna topologie celé sítě, centralizovat služby a tím redukovat počet komponent, nutných pro splnění potřeb uživatelů.
Zároveň byla požadována služba správy a provozu této nové infrastruktury.

MODERNĚ A EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT

Po důkladné analýze potřeb a požadavků zákazníka jsme navrhli a realizovali řešení vyznačující se těmito vlastnostmi:

 • Jeden centralizovaný komunikační prvek, instalovaný do moderních datových center společnosti ŠKODA AUTO.
 • Kapacita dimenzovaná pro 11 000 uživatelů s možností dalšího rozšiřování.
 • Zjištění provozu i na vzdálených lokalitách s plnou podporou služeb.
 • Moderní komunikační platforma pro řešení potřeb zákazníka pomocí standardních aplikací nebo aplikací vyvíjených na míru naším vývojovým centrem.

NAŠE ŘEŠENÍ PŘINÁŠÍ VÝSLEDKY

 • Redukce fyzických prvků v komunikační infrastruktuře přináší úspory za správu, servis a potřebný počet lidských zdrojů.
 • Přechod uživatelů pod jednotnou datovou infrastrukturu umožňuje jejich vyšší flexibilitu, a tím i nižší náklady za přemístění.
 • Poskytování rozšířených služeb pro všechny uživatele bez ohledu na jejich lokaci uspoří náklady na jejich zabezpečení ve vzdálených lokalitách.
 • Náklady na komunikační infrastrukturu jsou minimalizované v případě rozvoje firmy do nových lokalit.

SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO PROVOZ

Zároveň s vlastní implementací nového řešení bylo naším úkolem i poskytnutí kompletní služby Managed Services.

ITIL

Službu poskytujeme podle standardizovaných procesů, které zákazníkovi přinášejí vyšší transparentnost, řízení a kontrolu dodávaných činností.

Vysoká dostupnost

Provoz této služby v režimu 24 x 7 s proaktivním monitoringem, implementace bezpečnostních aktualizací, zabezpečení servisních skladů, reakce a opravy v definovaných časech poskytují společnosti ŠKODA AUTO jistotu vysoké dostupnosti hlasových služeb pro koncové uživatele.

Rozvoj

Plánujeme rozvoj služeb, navrhujeme řešení nových požadavků uživatelů, provádíme školení, představujeme aktuální komunikační trendy.

KONTAKTUJTE NÁS TAKÉ