Potřebujete poradit?

POMOC

27 let inovací v oblasti informačních technologií

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • 13 000 uživatelů – to je největší IP komunikační systém v ČR.
 • Bezplatné interní volání po celé ČR.
 • Multimediální komunikační nástroje.
 • Kontaktní centrum – poradenská linka pro občany.

Navrhli jsme, implementovali a spravujeme největší centrální IP komunikační systém a multimediální kontaktní centrum v české státní správě. Přes 13 000 zaměstnanců rezortu MPSV je tak k dispozici široké veřejnosti.

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU

Pro MPSV je telefonická komunikace s klienty, veřejností a dalšími institucemi zásadní. Proto bylo nutné nahradit stávající stovky samostatných ústředen jedním centrálním IP hlasovým systémem, který mimo jiné zkvalitní a zefektivní styk s občany prostřednictvím moderní jednotné komunikační infrastruktury.

JAK JSME POSTUPOVALI

Po provedení analýzy dopadů na stávající datovou síť jsme vyprojektovali a následně implementovali centrální IP systém, který jsme propojili se stávajícím řešením. Následně jsme do něj postupně migrovali jednotlivé lokality i s koncovými zařízeními. Celý proces odpovídal projektovým standardům MPSV. V průběhu implementace byl kladen důraz na zvýšení spokojenosti uživatelů a zvýšení dostupnosti MPSV pro občany.

VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE

 • Centrální redundantní komunikační systém pro cca 15 000 koncových zařízení.
 • Cenově výhodné připojení do mobilních sítí a k dalším institucím pomocí protokolu SIP.
 • Hlasové brány s funkcí záložního lokálního řízení na úrovni okresu.
 • Uživatelsky přívětivé IP telefony OpenStage, analogová zařízení připojená pomocí IP adaptérů.
 • Nástroje pro správu a propojení do centrálních adresářových služeb vyvinuté na míru.
 • Nadstavbové aplikace pro zjednodušení spolupráce jako hlasové schránky, konference, chat nebo sdílení obrazovek.
 • Specializovaná pracoviště spojovatelek a kontaktního centra pro zpracování hovorů a e-mailů se statistikami a nahráváním.
 • Komplexní správa s HelpDeskem 24 x 7 a garancí odstranění poruchy dle SLA.

CO ZÁKAZNÍK OCENIL ZEJMÉNA

 • Snížení nákladů díky bezplatné telefonní komunikaci po datové síti mezi uživateli rezortu a díky levnému volání do mobilních sítí.
 • Využití stávající datové infrastruktury i pro hlasovou komunikaci.
 • Multimediální aplikace včetně sjednocené komunikace, audio a webové konference, jednotné kontaktní centrum a spojovatelské aplikace.
 • Sloučení kritické technologie v datových centrech ve virtuálním prostředí.
 • Sjednocení nástrojů pro komunikaci napříč rezortem – jednotné číslování, stejné vybavení a ovládání koncových zařízení.
 • Snadná relokace uživatelů při organizačních změnách.
 • Snadné rozšiřování o nové uživatele doplněním licencí a koncových zařízení bez změn v hardwaru.
 • Snadné generování (klonování) konfigurací pro nové uživatele.
 • Centrální zavádění, změny a rušení uživatelů pomocí zabezpečeného rozhraní.
 • Flexibilní rozhraní k integraci do dalších IT systémů.

KONTAKTUJTE NÁS TAKÉ