Potřebujete poradit?

POMOC

27 let inovací v oblasti informačních technologií

Mann + Hummel

MANN + HUMMEL

 • 100+ spokojených uživatelů ve výrobě, logistice a administrativě.
 • V extrémním nasazení 24 x 7 komunikují lidé, počítače, přenosné terminály.
 • Kritické aplikace bez výpadků díky speciálnímu pokrytí Wi-Fi.
logo-MannHummel1

MANN + HUMMEL potřeboval spolehlivě vybavit a rozvíjet rozsáhlou hlasovou a datovou infrastrukturu, a to v souladu s korporátními standardy a technologickými trendy.

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU

MANN + HUMMEL vlastnil nesourodé komunikační technologie, jejichž správu a obnovu řešil různými způsoby. Řešení problému spočívalo v nutnosti sjednocení péče tak, aby byly optimalizovány náklady na provoz a rozvoj. Zároveň bylo nutné zlepšit kvalitu služeb, zejména pokrytí logistických oblastí bezdrátovou sítí. Docházelo totiž k výpadkům spojení, které způsobovalo provozní ztráty.

JAK JSME POSTUPOVALI

Po důkladné vstupní analýze jsme spolu s týmem zákazníka nejdříve stanovili cílový stav s ohledem na rozvoj lokality. Ve druhém kroku jsme určili priority tak, aby bylo možné zachovat funkční zařízení. Po celou dobu jsme dbali na dodržení korporátních standardů. Tak je zaručeno hladké propojení s centrálou v Německu, jež výrazně snižuje provozní náklady.

VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE

 • Analýza a detailní modelování pokrytí signálem pro bezdrátové sítě DECT a Wi-Fi.
 • Překryvná IP telefonie Unify se zachováním stávajících prvků.
 • Bezdrátové hlasové propojení DECT Unify.
 • Komunikační sítě WAN a LAN Cisco.
 • Bezdrátová síť Extreme Networks.
 • Bezdrátové terminály Motorola pro čtení kódů.
 • Nastavili jsme optimální servisní plán v souladu s doporučením ITIL:
  • Klíčové techologie v režimu 24 x 7.
  • Dle důležitosti obnova provozu s pevnou dobou reakce a opravy.
  • Servis garantován smluvně (SLA).

CO ZÁKAZNÍK OCENIL ZEJMÉNA

 • Komplexní a seriózní přístup. Plánováním komunikačních potřeb v dlouhodobém horizontu byly vyloučeny některé investice, které se v izolovaném pohledu jevily jako nevyhnutelné.
 • Telefonní systém (IP/TDM) umožňuje nasazení moderních IP zařízení pouze tam, kde jsou potřeba. Klasické telefony zůstávají na místech, kde by nasazení IP dramaticky zvýšilo investiční a provozní náklady na infrastrukturu. Ovládání přístrojů zůstalo shodné u obou typů.
 • Veškeré telefonování s mateřskou společností v Německu je zdarma. Tedy i z analogových zařízení.
 • Odstranění nákladů na provoz více samostatných sítí. Telefony i počítače ve vzdálených lokalitách již komunikují ve sjednocené infrastruktuře.
 • SAP online a bez výpadků. Špičkové a přitom ekonomické (selektivní) pokrytí signálem zajistí i v extrémních venkovních podmínkách napojení terminálů ve vysokozdvižných vozících. Podstatné je, že bez ztráty spojení s klíčovým podnikovým systémem.

KONTAKTUJTE NÁS TAKÉ