Projektový manažer

Vlaky a auta bez řidiče. Detekce překážek, minimalizace chyb lidského faktoru, bezpečnost, komfort transportu lidí i nákladů. To jsou témata, která hýbou světem dopravy. U nás tyto vize měníme ve skutečnost.

Na čem budete u nás pracovat
 • Samostatné vedení a koordinace činností na projektu Autonomního řízení vlaku.
 • Řízení projektu ve všech jeho fázích – inicializace, plánování, realizace, monitoring a reporting, prezentace výstupů, vyhodnocení a uzavření.
 • Řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů projektu.
 • Řízení a kontrola kompletní dokumentace k projektu.
 • Kontrola dodržování harmonogramu prací, výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami.
Co očekáváme od vás
 • Zkušenost s řízením projektů.
 • Umět určit priority.
 • Schopnost předávat informace.
 • Smysl pro detail, systematičnost.
 • Angličtinu dostatečnou pro komunikaci se zákazníky a dodavateli.
 • Znalost drážního prostředí výrazně pomůže při orientaci v problematice.
Co získáte vy
 • Práci na velmi atraktivním high-tech projektu.
 • Stabilní pracovní pozici v tvůrčím pracovní prostředí v dosahu MHD, vlaku, dálnice.
 • Těšit se můžete i na příjemné benefity – jeden týden dovolené navíc, firemní občerstvení, Multisport kartu, jazykové kurzy na pracovišti, firemní akce, stravenky.

Mám zájem

Dejte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti IXPERTA s.r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici či pozici,
která je vhodná dle mé kvalifikace a zkušeností a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné
a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto
vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Možná někdo z vašich známých hledá právě takové místo. Sdílejte ho: