Enterprise Sales Reprezentative / Business Development Manager

Staňte sa zástupcom značky s jedinečným postavením na trhu a s unikátnym riešením dátovým úložísk pre enterprise zákazníkov.

Čo u nás budete robiť
 • Zameranie: úzke portfólio s vysokým potenciálom uspieť na tých nejlepších adresách (banky, telco operátori, veľké výrobné podniky, rýchlo rastúce on-line spoločnosti). Jedinečné postavenie na trhu, príležitosť preniknúť medzi zavedené main-stream značky
 • All-Flash Storage, Software-Defined Storage, Hyper-converged Infrastructure
Čo je pre nás dóležité
 • odvaha, energia, ťah na bránu
 • znalosť prostredia enterprise klientov, skúsenosti s predajom a projektami IT infraštruktúry
 • vzťah k technológiám
 • vysoká samostatnosť
 • schopnosť komunikovať v angličtine
Čo u nás budete robit
 • identifikácia a rozvoj obchodných príležitostí s podporou seniorných pre-sales kolegov
 • aktívne vyhľadávanie nových a oslovovanie existujúcich zákazníkov, cold calling
 • spolupráca s tímom
 • práca v kancelári 2-3 dny, zvyšok cesty za zákazníkmi a medzi pobočkami Blava, Praha
Prečo  u nás budete radi
 • ponúkaná mzda 1.800 Eur plus bonusy
 • budete pracovat v priaťelskom prostredí modernej a stabilnej firmy
 • za manažera hovorí predovšetkým jeho výsledky, preto u nás budete mať flexibilnú pracovnú dobu a rozhodne žiaden stres z pozdneho príchodu do kancelárie
 • poskytneme vám adekvátne ohodnotenie, potřebnou podporu a firemné benefity
 • dostanete príležitosť pre výrazný osobný rast v oblasti dátových úložisk

Mám záujem

Dejte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti IXPERTA s.r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici či pozici,
která je vhodná dle mé kvalifikace a zkušeností a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné
a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto
vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Možno mate známeho, ktory hĺada práve takéto miesto. Zdieĺajte ho :