Potřebujete poradit?

POMOC

27 let inovací v oblasti informačních technologií

Bezpečnostní monitoring informačních technologií

NEPÁCHAJÍ ZAMĚSTNANCI S VAŠÍ TECHNIKOU TRESTNOU ČINNOST?

 • Vše spolehlivě ukládáme a poskytneme vám potřebné důkazy.

VÍTE O KYBERNETICKÝCH ÚTOCÍCH NA VAŠE INFORMACE?

 • Zjistíme, zda se vás týkají, a doporučíme opatření.

TÝKÁ SE VÁS KYBERNETICKÝ ZÁKON?

 • Nastavíme vše pro splnění aktuálních legislativních požadavků na monitoring.
Bezpečnostní monitoring od IXPERTA
SLUŽBY BEZPEČNOSTNÍHO MONITORINGU PODLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA ÚROVEŇ SLUŽBY
BASIC PROFESSIONAL
Přehled o provozu, mimořádných událostech, problémech se zdroji ANO ANO
Spolehlivé dlouhodobé uložení událostí k analýzám a důkazním řízením. ANO ANO
Služby helpdesku. v pracovní době nepřetržitě
Automaticky generované srozumitelné reporty. měsíčně měsíčně/týdně
Reporty osobně prezentované naším konzultantem. ročně čtvrtletně/měsíčně
Alarmy v reálném čase formou emailu, SMS či telefonátu na vybrané kontakty. NE ANO
Čas bezpečnostního konzultanta, který lze využít pro konzultace Bezpečnostního monitoringu, optimalizaci jeho nastavení, zahrnutí nových systémů do monitoringu a související činnosti v oblasti bezpečnosti. NE 2/4/8 hod. měsíčně

MONITOROVÁNÍ BEZPEČNOSTI SE VYPLATÍ

Náklady vydávané na bezpečnostní monitoring zabrání mnohem vyšším škodám způsobeným:

 • ztrátou dat, např. krádeží vašeho know-how přes internet nebo zaměstnanci,
 • ztrátou reputace, např. zařazením společnosti na emailový blacklist,
 • nedostupností služeb, např. odpojením společnosti od emailu a cloudových služeb,
 • zneužíváním IT zaměstnanci k soukromým, a někdy i nelegálním, účelům.

MONITORUJEME DŮLEŽITÉ

Monitorování bezpečnostních událostí (SIEM)

 • Sesbírá nekonečné záznamy ze všech IT zařízení.
 • Archivuje je pro pozdější využití.
 • Vyhodnotí vazby mezi záznamy.
 • Rozpozná pouze ty, které znamenají reálné ohrožení.
 • Srozumitelně je prezentuje a reportuje.

Monitorování provozu v síti

 • Rozpozná, jaké datové toky procházejí vaší sítí.
 • Zachytí neobvyklé dění v síti značící možné ohrožení.
 • Obohatí vaše reporty o informace ze síťového provozu.

Skener zranitelností

 • Pravidelně automaticky kontroluje všechny IT systémy a odhaluje jejich slabá místa.
 • Umožní se soustředit na skutečné hrozby.
 • Doplní přehled o skutečně zranitelných systémech, a tím sníží množství a zvýší relevanci varování.

Monitorování provozu aplikací

 • Sleduje, jaké aplikace ve kterou dobu nejvíce vytěžují síť.
 • Zobrazuje, kolik kapacity sítě využívají kritické podnikové aplikace.
 • Zjistí, které aplikace mají pomalé odezvy a zda pomalé odezvy způsobuje server nebo síť.

Brožura ke stažení:

Bezpečnostní monitoring informačních technologií od IXPERTA

Objednejte si první sken zranitelností zdarma!